Prvi računalnikarji v Sloveniji

0001 1880-1958 Moški
Marij Osana
0002 1902-1980 Moški
Anton Kuhelj IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, RRC - Republiški računski center
0003 1909-1987 Moški
Dolfe Vogelnik Univerza v Ljubljani, EF - Ekonomska fakulteta, FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo
0004 1910-2001 Ženska
Mirjan Gruden Iskra, Univerza v Ljubljani, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0005 1910-1987 Moški
Alojzij Vadnal DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0006 1918-2015 Moški
Ivan Vidav IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0007 1919-2003 Moški
Milan Osredkar FE - Fakulteta za elektrotehniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0008 1919-1993 Moški
Dušan Gradišnik Celjske lekarne
0009 1922-2003 Moški
Ludvik Gyergyek FE - Fakulteta za elektrotehniko
0010 1922-2003 Moški
Niko Prijatelj IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0011 1923-2010 Moški
Slavko Hodžar FE - Fakulteta za elektrotehniko
0012 1923-1999 Moški
France Bremšak NIJS - Nuklearni inštitut Jožef Stefan, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0013 1924-0000 Ženska
Franta Komel Zvezni zavod za statistiko, Zavod za statistiko SRS
0014 1924-2014 Moški
Jože Ciglenečki TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0015 1924-0000 Moški
Milan Kac VTŠ - Višja tehniška šola
0016 1924-2000 Moški
Zdravko Praznik ECM - Ekonomski center Maribor
0017 1924-2009 Moški
Ferdinand Marn VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0018 1926-2016 Moški
Janez Peklenik FS - Fakulteta za strojništvo, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0019 1926-1987 Moški
Polde Leskovar FS - Fakulteta za strojništvo, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0020 1926-1987 Moški
Evgen Kansky FE - Fakulteta za elektrotehniko, IEVT - Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
0021 1926-2022 Moški
Štefan Adamič RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani, IBMI - Inštitut za biomedicinsko informatiko
0022 1928-0000 Moški
Ljubo Pipan RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0023 1928-2002 Moški
France Križanič FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0024 1928-0000 Moški
Anton P. Železnikar Iskra Delta, IJS - Inštitut Jožef Stefan, Slovensko društvo Informatika
0025 1928-0000 Moški
Silvin Leskovar RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0026 1929-1988 Moški
Zoran Seljak FS - Fakulteta za strojništvo
0027 1930-1981 Moški
Marjan Dolenc RRC - Republiški računski center, EF - Ekonomska fakulteta
0028 1930-2016 Moški
Rudi Murn IJS - Inštitut Jožef Stefan, Slovensko društvo Informatika
0029 1930-1996 Moški
Tomislav Skubic IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0030 1930-2014 Moški
Franc Cvetaš FS - Fakulteta za strojništvo
0031 1931-2017 Moški
Bruno Stiglic VTŠ - Višja tehniška šola, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0032 1932-2022 Moški
Marjan Ribarič IJS - Inštitut Jožef Stefan, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0033 1932-0000 Moški
Peter Kolbezen Iskra, FE - Fakulteta za elektrotehniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0034 1932-2008 Moški
Jernej Virant Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo, RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani, FE - Fakulteta za elektrotehniko
0035 1933-0000 Moški
Janez Grad IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani, RRC - Republiški računski center
0036 1933-2000 Moški
Lojze Vodovnik FE - Fakulteta za elektrotehniko
0037 1934-2000 Moški
Branko Roblek Zavod za šolstvo SRS, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0038 1934-2018 Moški
Franc Rode
0039 1934-2022 Moški
Adolf Šostar TAM - Tovarna avtomobilov Maribor, VTŠ - Višja tehniška šola, Univerza v Mariboru
0040 1935-0000 Ženska
Alenka Hudoklin Božič VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0041 1935-1999 Moški
Cveto Trampuž RRC - Republiški računski center, IJS - Inštitut Jožef Stefan, FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo
0042 1935-0000 Moški
Anton Suhadolc IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko, IJS - Inštitut Jožef Stefan, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0043 1935-0000 Moški
Zvonimir Bohte IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0044 1935-0000 Moški
Marko Jagodič Iskra Telematika, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
0045 1936-0000 Moški
Tomaž Kalin IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, RRC - Republiški računski center, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0046 1936-0000 Moški
Andrej Praprotnik Iskra Računalniki, Iskra Delta
0047 1936-2013 Moški
Bogomir Horvat VTŠ - Višja tehniška šola, Univerza v Mariboru
0048 1937-2016 Moški
Gabrijel Tomšič IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0049 1938-0000 Moški
Tit Turnšek Iskra Delta, RRC - Republiški računski center
0050 1938-1993 Moški
Desan Justin RRC - Republiški računski center
0051 1938-2021 Moški
Lovro Šturm Pravna fakulteta
0052 1938-2019 Moški
Milan Adamič Zavod za šolstvo SRS
0053 1938-0000 Moški
Peter Lobe FS - Fakulteta za strojništvo
0054 1938-0000 Moški
Štefan Kajzer VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0055 1938-0000 Moški
Wolfgang Jung Intertrade
0056 1939-0000 Moški
Boštjan Vilfan IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0057 1939-2021 Moški
Anton Jezernik VTŠ - Višja tehniška šola
0058 1939-0000 Moški
Peter Scherber
0059 1940-0000 Moški
Franc Savnik Zavod za šolstvo SRS
0060 1940-0000 Moški
Jože Vrabec IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0061 1940-0000 Ženska
Marija Trontelj IJS - Inštitut Jožef Stefan
0062 1941-2020 Ženska
Marija Vencelj IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0063 1941-0000 Moški
Borut Jenko Gorenje
0064 1941-2005 Moški
Franko Luin
0065 1941-0000 Moški
Jože Gričar VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela, EF - Ekonomska fakulteta
0066 1941-0000 Moški
Peter Hawlina
0067 1941-0000 Moški
Mihael Drofenik IJS - Inštitut Jožef Stefan
0068 1941-2002 Moški
Egon Zakrajšek IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, RRC - Republiški računski center, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0069 1941-0000 Moški
Matjaž Hmeljak
0070 1942-0000 Moški
Janez Lesjak IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, RRC - Republiški računski center
0071 1942-0000 Moški
Niko Schlamberger SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva, Ljubljanska banka, Zavod za statistiko SRS, Intertrade, IJS - Inštitut Jožef Stefan, Slovensko društvo Informatika
0072 1943-0000 Moški
Andrej Kmet IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
0073 1943-0000 Moški
Jože Gašperšič Intertrade
0074 1943-2016 Moški
Miroljub Kljajić VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0075 1944-0000 Moški
Peter Tancig IJS - Inštitut Jožef Stefan
0076 1944-0000 Moški
Dušan Raić FE - Fakulteta za elektrotehniko
0077 1944-0000 Moški
Rado Faleskini Iskra Delta, RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0078 1945-0000 Moški
Milan Mekinda Iskra Elektromehanika, Iskra Računalniki, Iskra Delta
0079 1945-0000 Moški
Marijan Miletić Iskra Delta, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0080 1945-0000 Moški
Josip Globevnik Univerza v Ljubljani, IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0081 1946-0000 Moški
Vladislav Rajković VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0082 1946-0000 Moški
Drago Čepar IJS - Inštitut Jožef Stefan
0083 1946-0000 Moški
Jernej Kozak IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0084 1946-0000 Moški
Matjaž Čadež Intertrade
0085 1946-0000 Moški
Mladen Trobec SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0086 1946-0000 Moški
Dušan Kodek FE - Fakulteta za elektrotehniko, FRI - Fakulteta za računalništvo
0087 1946-0000 Moški
Veselko Guštin FRI - Fakulteta za računalništvo
0088 1946-0000 Moški
Ivan Bratko IJS - Inštitut Jožef Stefan, FRI - Fakulteta za računalništvo
0089 1946-0000 Moški
Saša Divjak FE - Fakulteta za elektrotehniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0090 1946-0000 Moški
Andrej Dobnikar FE - Fakulteta za elektrotehniko, FRI - Fakulteta za računalništvo
0091 1947-0000 Ženska
Borka Jerman Blažič Univerza v Ljubljani, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0092 1947-0000 Ženska
Milena Kosec IJS - Inštitut Jožef Stefan
0093 1947-0000 Moški
France Dacar IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0094 1947-0000 Moški
Zdenko Breška IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0095 1947-0000 Moški
Matija Exel IJS - Inštitut Jožef Stefan
0096 1948-0000 Moški
Branislav Popovič Iskra Elektromehanika
0097 1948-0000 Moški
Jurij Tasič FE - Fakulteta za elektrotehniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0098 1948-0000 Moški
Vladimir Batagelj IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko, FRI - Fakulteta za računalništvo, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0099 1948-0000 Moški
Denis Poniž Inštitut za sociologijo in filozofijo
0100 1949-0000 Moški
Izidor Hafner FE - Fakulteta za elektrotehniko, FRI - Fakulteta za računalništvo, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0101 1949-0000 Moški
Tomaž Pisanski IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko, DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0102 1949-0000 Moški
Primož Jakopin Filozofska fakulteta, SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0103 1951-0000 Moški
Drago Novak IJS - Inštitut Jožef Stefan
0104 1951-0000 Moški
Nikola Guid
0105 1951-0000 Moški
Saša Prešeren
0106 1951-0000 Moški
Rudi Bric Iskra Računalniki
0107 1952-0000 Moški
Tone Vidmar FRI - Fakulteta za računalništvo
0108 1952-0000 Moški
Roman Dorn
0109 1954-0000 Moški
Matjaž Gams IJS - Inštitut Jožef Stefan
0110 1955-0000 Moški
Jadran Lenarčič IJS - Inštitut Jožef Stefan
0111 1955-0000 Moški
Franc Solina FE - Fakulteta za elektrotehniko, FRI - Fakulteta za računalništvo
0112 1961-0000 Moški
Miha Mazzini
0113 1962-0000 Moški
Žiga Turk
0114 1962-0000 Moški
Jože Štihec
0115 1963-0000 Moški
Denis Trček Iskra, IJS - Inštitut Jožef Stefan, FRI - Fakulteta za računalništvo
0116 1963-0000 Moški
Igor Škrjanc FE - Fakulteta za elektrotehniko
0117 1963-0000 Moški
Rok Uršič
0118 1965-0000 Moški
Jože Rugelj IJS - Inštitut Jožef Stefan, FRI - Fakulteta za računalništvo
0119 1965-0000 Moški
Aleksander Vesel Univerza v Mariboru
0120 1967-0000 Moški
Drago Mravlak EMO - Tovarna emajlirane posode
0121 1967-0000 Moški
Karl Horvat RTV Ljubljana
0122 1968-0000 Moški
Boštjan Simonič Mikroračunalniški klub Abakus, Iskra Delta, Mikrohit
0123 1968-0000 Moški
Blaž Zupan FRI - Fakulteta za računalništvo
0124 1969-0000 Moški
Ante Novak Zvezni zavod za statistiko
0125 1969-0000 Moški
Milan Draksler Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0126 1971-0000 Moški
Janez Demšar FRI - Fakulteta za računalništvo
0127 1971-0000 Moški
Jan Jona Javoršek
0128 1974-0000 Moški
Miha Tomšič
0129 1975-0000 Moški
Peter Peer
0130 1980-0000 Moški
Jure Leskovec
0131 1989-0000 Ženska
Marinka Žitnik
0132 1992-2003 Moški
Franc Košir RZS Ljubljana - Regionalna zdravstvena skupnost, KZSZ Ljubljana - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0133 0000-0000 Moški
Andrej Klemenc
0134 0000-0000 Moški
Dalibor Cerar
0135 0000-0000 Moški
Miran Hladnik
0136 0000-0000 Moški
Dušan Lesjak
0137 0000-0000 Moški
Vladimir Djurdijć
0138 0000-0000 Moški
Gorazd Božič
0139 0000-0000 Moški
Franc Zakrajšek
0140 0000-0000 Moški
Tadej Gabrijel
0141 0000-0000 Ženska
Tatjana Mizori Zupan
0142 0000-0000 Moški
Jure Špiler
0143 0000-0000 Moški
Vid Brataševec
0144 0000-0000 Moški
Srečo Jadek
0145 0000-0000 Moški
Alojz Hudobivnik Iskra Računalniki, Iskra Delta
0146 0000-0000 Moški
Dušan Kegl Šalehar Iskra Telematika, Iskra Delta, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0147 0000-0000 Moški
Tomaž Štebe
0148 0000-0000 Moški
Štefan Urankar
0149 0000-0000 Moški
Nikolaj Zimic
0150 0000-0000 Moški
Janez Škrubej
0151 0000-0000 Moški
Luka Renko
0152 0000-0000 Moški
Zoran Zagorc
0153 0000-0000 Moški
Miro Germ
0154 0000-0000 Moški
Primož Krajnik
0155 0000-0000 Moški
Dušan Lah Iskra Delta
0156 0000-0000 Moški
Alojz Založnik FS - Fakulteta za strojništvo
0157 0000-0000 Moški
Andrej Jerman-Blažič IJS - Inštitut Jožef Stefan
0158 0000-0000 Moški
Anton Hauc VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0159 0000-0000 Ženska
Darinka Ferjančič Stiglic VTŠ - Višja tehniška šola
0160 0000-0000 Moški
Dušan Magušar IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0161 0000-0000 Moški
Edo Pirkmajer IJS - Inštitut Jožef Stefan
0162 0000-0000 Moški
Emil Slamnjak ECM - Ekonomski center Maribor
0163 0000-0000 Moški
Franc Mandelc RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0164 0000-0000 Moški
Franc Pečar Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0165 0000-0000 Moški
Franc Roethel FS - Fakulteta za strojništvo
0166 0000-0000 Moški
Ivica Mandelc IJS - Inštitut Jožef Stefan
0167 0000-0000 Moški
Iztok Kovačič IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0168 0000-0000 Moški
Iztok Lajovic IJS - Inštitut Jožef Stefan
0169 0000-0000 Moški
Iztok Sirnik IJS - Inštitut Jožef Stefan
0170 0000-0000 Moški
Jana Birk Vrabec IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0171 0000-0000 Moški
Jane Gabrijelčič Pionir
0172 0000-0000 Moški
Janez Kalin IJS - Inštitut Jožef Stefan
0173 0000-0000 Moški
Janez Korenini IJS - Inštitut Jožef Stefan
0174 0000-0000 Moški
Janez Štalec IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0175 0000-0000 Moški
Jože Bauman Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov
0176 0000-0000 Moški
Jože Knez IJS - Inštitut Jožef Stefan
0177 0000-0000 Moški
Marjan Pivka VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0178 0000-0000 Moški
Marjan Špegel IJS - Inštitut Jožef Stefan
0179 0000-0000 Moški
Marko Stokin Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0180 0000-0000 Moški
Miroslav Smolej IJS - Inštitut Jožef Stefan
0181 0000-0000 Moški
Janez Murovec Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov
0182 0000-0000 Moški
Pavle Kristan ECM - Ekonomski center Maribor
0183 0000-0000 Moški
Slavko Polanič Mura
0184 0000-0000 Moški
Slavko Terčet Zavod za napredek gospodarstva Celje
0185 0000-0000 Moški
Vili Šrajer Zdravilišče Radenci
0186 0000-0000 Moški
Zvone Vreček Intertrade IBM šolski center
0187 0000-0000 Moški
Franc Dobnikar Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo
0188 0000-0000 Moški
Lojze Trontelj FE - Fakulteta za elektrotehniko
0189 0000-0000 Moški
Drago Kolar IJS - Inštitut Jožef Stefan, FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0190 0000-0000 Moški
Dušan Pirc Iskra Mikroelektronika
0191 0000-0000 Moški
Ivo Banič Iskra Mikroelektronika
0192 0000-0000 Moški
Jože Hujs Iskra
0193 0000-0000 Moški
Janez Trontelj FE - Fakulteta za elektrotehniko
0194 0000-0000 Moški
Drago Strle FE - Fakulteta za elektrotehniko
0195 0000-0000 Moški
Janez Bešter
0196 0000-0000 Moški
Ferdinad Gubina FE - Fakulteta za elektrotehniko
0197 0000-0000 Moški
Franc Runovc FE - Fakulteta za elektrotehniko, Iskra Mikroelektronika
0198 0000-0000 Moški
Janko Černetič IJS - Inštitut Jožef Stefan
0199 0000-0000 Moški
Borut Rismal
0200 0000-0000 Ženska
Mira Volk IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko, IJS - Inštitut Jožef Stefan
0201 0000-0000 Moški
Franjo Šauperl ECM - Ekonomski center Maribor
0202 0000-0000 Moški
Herman Vidmar Iskra, IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0203 0000-0000 Moški
Dušan Markovič SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0204 0000-0000 Moški
Mihael Rijavec SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0205 0000-0000 Ženska
Milena Koren SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0206 0000-0000 Moški
Anton Fazarinc Zdravstveni dom Celje
0207 0000-0000 Moški
Gregor Petrovčič Intertrade
0208 0000-0000 Moški
Miran Železnik Intertrade
0209 0000-0000 Moški
Marjan Jenko Geodetski zavod SRS
0210 0000-0000 Moški
Karel Zupan Geodetski zavod SRS
0211 0000-0000 Moški
Borut Dobovišek
0212 0000-0000 Moški
Mojmir Štangelj
0213 0000-0000 Moški
Matjaž Likeb
0214 0000-0000 Moški
Marjan Stergavšek Emona
0215 0000-0000 Moški
Vladimir Ščedlovski Emona
0216 0000-0000 Moški
Srečko Kosmina Meblo
0217 0000-0000 Moški
Alojz Justin Toper, Razvojni center Celje
0218 0000-0000 Moški
Jure Božič Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko
0219 0000-0000 Moški
Jože Gluhodedov Slovenijales
0220 0000-0000 Moški
Franc Žižek Mura
0221 0000-0000 Moški
Franc Šetina Krka
0222 0000-0000 Moški
Vlado Ščeglovski Emona

Marko Jagodič

Sluzbe:
Iskra Telematika
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Dosežki:
  • SI2000 (hardware, visoko)
Opis:
svetovno znan strokovnjak s področja telekomunikacij.. diplomiral(1960).. študiral tudi v ZDA(v šestdesetih).. doktoriral(1976).. vodja oddelka za raziskave in razvoj prenosnih sistemov v Iskri(1972-79).. sodeloval pri poskusni vzpostavitvi povezave prek optičnega vodnika(1977).. vodja oddelka za raziskave in razvoj telekomunikacij(1979-83).. direktor za raziskave in razvoj Iskra Telematika(1985-87).. direktor za raziskave in razvoj Iskratel(1990-93).. je s svojim raziskovalnim, razvojnim in izobraževalnim delom v okviru Iskre, Univerz v Ljubljani in Mariboru ter v International Telecommunication Union (ITU) v Ženevi odločilno prispeval k uveljavitvi Slovenije kot pomembnega akterja pri razvoju v prihodnost usmerjenih komunikacijskih in informacijskih tehnologij v svetu.. posebej izstopajo dosežki na področju digitalizacije telefonskih central in prenosnih sistemov.. uveljavil pa se je tudi pri procesu reorganizacije ITU v smeri večje aktivne udeležbe držav v razvoju pri pripravi globalnih standardov za področje telekomunikacij ter pri globalnem upravljanju s frekvenčnimi in satelitskimi orbitami za potrebe telekomunikacij.