Prvi računalniki v Sloveniji - gostujoče organizacije

0001
AERO
0002
Agis
0003
Agraria
0004
Agrotehnika
0005
Almira
0006
Alpetour
0007
Alpina
0008
Alples
0009
ARNES - Akademsko in raziskovalno omrežje Slovenije
0010
Astra
0011
Atomski center Vinča
0012
Autocommerce
0013
Beti
0014
Biotehniška fakulteta
0015
Bolnišnica Franca Derganca
0016
Brest
0017
Celjske lekarne
0018
Chemo
0019
Cinkarna Celje
0020
Color
0021
Commerce
0022
CTK - Centralna tehniška knjižnica
0023
DBH - Dolenjska banka in hranilnica
0024
Dekorativna
0025
Delamaris
0026
Delo
0027
DEM - Dravske elektrarne Maribor
0028
DES - Distribucija energije Slovenija
0029
DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0030
Dom
0031
Donit
0032
Droga
0033
DZS - Državna založba Slovenije
0034
ECM - Ekonomski center Maribor
0035
EF - Ekonomska fakulteta
0036
EGM - Elektrogospodarstvo Maribor
0037
Ekonomski inštitut pravne fakultete
0038
Elan
0039
Elektrotehna
0040
Elektrotehna Delta
0041
Elektrotehniška fakulteta Split
0042
Eles
0043
Elkom - Združena elektrokovinska podjetja iz Maribora
0044
Elma
0045
EMI - Elektromontaža in inštalacije
0046
EMO - Tovarna emajlirane posode
0047
Emona
0048
Energoinvest
0049
Energoinvest Sarajevo
0050
ETA - Tovarna elektrotermičnih aparatov
0051
Etol
0052
FAGG - Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
0053
FE - Fakulteta za elektrotehniko
0054
Filozofska fakulteta
0055
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
0056
FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0057
FRI - Fakulteta za računalništvo
0058
Fructal
0059
FS - Fakulteta za strojništvo
0060
FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo
0061
Geodetski zavod SRS
0062
Geološki inštitut
0063
GG Bled - Gozdno gospodarstvo
0064
GG Novo mesto - Gozdno gospodarstvo
0065
Ginekološka klinika
0066
GLIN - Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
0067
Gorenje
0068
Gorenjska predilnica
0069
Gorjanci
0070
Gospodarska zbornica SRS
0071
GP Obnova - Gradbeno podjetje
0072
Gradis
0073
Hidrometeorološki zavod SRS
0074
Hidromontaža
0075
Hmezad
0076
IB - Industrijski biro
0077
IBI - Industrija bombažnih izdelkov
0078
IBK - Inštitut Boris Kidrič
0079
IBMI - Inštitut za biomedicinsko informatiko
0080
IBT - Investicijski biro Trbovlje
0081
IEVT - Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
0082
IJS - Inštitut Jožef Stefan
0083
IKN - Inštitut za klinično nevrofiziologijo
0084
Ilirija
0085
IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0086
IMOS Ljubljana - Združena industrijska gradbena podjetja
0087
IMP - Industrijsko montažno podjetje
0088
IMP - Inštitut Mihajlo Pupin
0089
IMPOL - Industrija metalnih polizdelkov
0090
IMV - Industrija motornih vozil
0091
Induplati
0092
Inex Adria Aviopromet
0093
Ingrad
0094
Inštitut za biologijo
0095
Inštitut za kovinske konstrukcije
0096
Inštitut za sociologijo in filozofijo
0097
Integral
0098
Intereuropa
0099
Intertrade
0100
Intertrade IBM šolski center
0101
Intertrade Računski center
0102
Intertransport
0103
IRB - Inštitut Ruđer Bošković
0104
Iskra
0105
Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov
0106
Iskra Commerce
0107
Iskra Delta
0108
Iskra Elektromehanika
0109
Iskra Mikroelektronika
0110
Iskra Računalniki
0111
Iskra Široka potrošnja
0112
Iskra Telematika
0113
Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0114
Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko
0115
Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo
0116
Izobraževalna skupnost SRS
0117
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti Univerze v Maribor
0118
Izvršni svet SRS
0119
Javna skladišča Ljubljana
0120
Jeklotehna
0121
Jelovica
0122
JLA - Jugoslovanska ljudska armada
0123
Jugotekstil impex
0124
Jutranjka
0125
Kartonažna tovarna
0126
KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0127
KBH Maribor - Kreditna banka in hranilnica
0128
KBM - Kreditna banka Maribor
0129
Kemijski inštitut
0130
KK Žalec - Kmetijski kombinat
0131
KLI Logatec - Kombinat lesno predelovalne industrije
0132
Klinična bolnica v Ljubljani
0133
Klinični center Ljubljana
0134
Kmetijsko gospodarstvo Škofja Loka
0135
Komet
0136
Kompas
0137
Komunalna banka
0138
Komunalno podjetje Celje
0139
Komunalno podjetje Ljubljana
0140
Konim
0141
Kontekstobus
0142
Kopa
0143
Kovinoplastika
0144
Kovinotehna
0145
Krka
0146
KŽK Kranj - Kmetijsko živilski kombinat
0147
KZSZ Celje - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0148
KZSZ Kranj - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0149
KZSZ Ljubljana - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0150
KZSZ Maribor - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0151
Labod
0152
Lek
0153
Lesna
0154
Lesnina
0155
Lesonit
0156
LIP - Lesna industrija Bled
0157
Lisca
0158
Litostroj
0159
Ljubljanska banka
0160
Ljubljanska banka Črnomelj
0161
Ljubljanske mlekarne
0162
Ljubljanske občine
0163
Loka
0164
LTH - Loška tovarna hladilnikov
0165
Luka Koper
0166
Mariborska livarna
0167
Marles
0168
Matematični center SRS
0169
Meblo
0170
Mehanografski center
0171
Mehanotenika
0172
Mercator
0173
MERX
0174
Metalka
0175
Metalna
0176
Mikrohit
0177
Mikroračunalniški klub Abakus
0178
Mladinska knjiga
0179
MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0180
Mura
0181
MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
0182
Narodna banka centrala Ljubljana
0183
NBS - Narodna banka Slovenije
0184
NIJS - Nuklearni inštitut Jožef Stefan
0185
Novoles
0186
Novoteks
0187
NUK - Narodna univerzitetna knjižnica
0188
Onkološki inštitut
0189
Onkološki inštitut
0190
Organizator
0191
Palace Hotel
0192
Papirnica Vevče
0193
Peko
0194
Perutnina
0195
Petrol
0196
Pionir
0197
Planika
0198
Pletenina
0199
Pletenine
0200
Polzela
0201
Pravna fakulteta
0202
Predilnica in tkalnica Tržič
0203
Predilnica Litija
0204
Prehrana
0205
Primat
0206
Primorje
0207
Prometni inštitut
0208
PTT Računski center - Pošta, telegraf in telefon
0209
Računalniški center Dobrina
0210
Računalniški center Univerze v Zagrebu
0211
Računski center Zagreb
0212
Radenska
0213
Rašica
0214
Razvojni center Celje
0215
RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0216
RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0217
REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0218
Republiška skupnost za ceste SRS
0219
Rog
0220
RRC - Republiški računski center
0221
RRC Stegne - Republiški računski center
0222
RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0223
RSP - Republiški sekretariat za pravosodje
0224
RTV Ljubljana
0225
RTV Ljubljana - Radio televizija
0226
Rudarski šolski center Velenje
0227
Rudis
0228
RZS Ljubljana - Regionalna zdravstvena skupnost
0229
Sadje Zelenjava
0230
Salonit
0231
Saturnus
0232
Sava
0233
SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0234
SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0235
SDK centrala Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0236
SDK Kočevje - Služba družbenega knjigovodstva
0237
SDK Koper - Služba družbenega knjigovodstva
0238
SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0239
SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0240
SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0241
SDK Murska Sobota - Služba družbenega knjigovodstva
0242
SDK Nova Gorica - Služba družbenega knjigovodstva
0243
SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0244
SDK Postojna - Služba družbenega knjigovodstva
0245
SDK Ptuj - Služba družbenega knjigovodstva
0246
SDK Ravne na Koroškem - Služba družbenega knjigovodstva
0247
SDK Trbovlje - Služba družbenega knjigovodstva
0248
SDK Velenje - Služba družbenega knjigovodstva
0249
SGP Beton - Splošno gradbeno podjetje
0250
SGP Gorica - Splošno gradbeno podjetje
0251
SGP Gradbinec - Splošno gradbeno podjetje
0252
SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0253
SGP Konstruktor - Splošno gradbeno podjetje
0254
SGP Stavbenik - Splošno gradbeno podjetje
0255
Simplex
0256
Sklad Borisa Kidriča
0257
SKNE - Savezni komisija za nuklearnu energiju
0258
Skupščina mestne občine Ljubljana
0259
Skupščina občine Celje
0260
Skupščina občine Domžale
0261
Skupščina občine Jesenice
0262
Skupščina občine Koper
0263
Skupščina občine Kranj
0264
Skupščina občine Ljubljana
0265
Skupščina občine Maribor
0266
Skupščina občine Nova Gorica
0267
Skupščina občine Škofja Loka
0268
Skupščina občine Velenje
0269
Slovenija vino
0270
Slovenijales
0271
Slovenijales Spodnja Idrija
0272
Slovensko društvo Informatika
0273
Špedtrans
0274
SPIZ - Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
0275
Splošna bolnišnica Maribor
0276
Splošna plovba
0277
SSUP - Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove
0278
Staninvest
0279
Stavbar
0280
Stol
0281
STT - Strojna tovarna Trbovlje
0282
Surovina
0283
Svila
0284
Svilanit
0285
TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0286
Tanjug
0287
Tehniška fakulteta Maribor
0288
Tehniška šola Celje
0289
Tekstil
0290
Tekstilindus
0291
Termika
0292
TGA - Tovarna glinice in aluminija
0293
Titan
0294
TKI - Tovarna kemičnih izdelkov
0295
TKO Zreče - Tovarna kovanega orodja
0296
Tobačna tovarna
0297
Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0298
Toper
0299
Tops
0300
Tovarna dušika Ruše
0301
Tovarna stikalnih naprav
0302
TVT Boris Kidrič - Tovarna vozil in toplotne tehnike
0303
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
0304
UNIAL
0305
Univerza v Ljubljani
0306
Univerza v Mariboru
0307
UNZ Koper - Uprava za notranje zadeve
0308
UNZ Kranj - Uprava za notranje zadeve
0309
UNZ Ljubljana - Uprava za notranje zadeve
0310
UNZ Maribor - Uprava za notranje zadeve
0311
Upravna enota mestne občine Ljubljana
0312
Upravna enota občine Moste-Polje
0313
UZZV Ljubljana - Univerzitetni zavod za zdravstveno varstvo
0314
VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0315
Veriga
0316
Viator
0317
Visokošolsko računalniško središče v Mariboru
0318
Vodno gospodarstvo Maribor
0319
Vojnotehnični inštitut Kragujevac
0320
Vozila Gorica
0321
VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0322
VTŠ - Višja tehniška šola
0323
Zavarovalnica Maribor
0324
Zavod SRS za družbeno planiranje
0325
Zavod za avtomatsko obdelavo podatkov Trnovo
0326
Zavod za napredek gospodarstva Celje
0327
Zavod za organizacijo in revizijo
0328
Zavod za organizacijo in revizijo poslovanja
0329
Zavod za raziskave materiala in konstrukcij
0330
Zavod za šolstvo SRS
0331
Zavod za statistiko SRS
0332
Zavod za urbanizem
0333
Zdravilišče Radenci
0334
Zdravstveni dom Celje
0335
Združenje gozdnogospodarskih podjetij
0336
Železarna Jesenice
0337
Železarna Ravne
0338
Železarna Sisak
0339
Železarna Smederovo
0340
Železarna Štore
0341
Zlatorog
0342
ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0343
ŽTP - Železniško transportno podjetje
0344
Zvezni zavod za statistiko

AERO

Kupili / gostili:
1969 - IBM 360/20
Viri:
Štorski železar (maj 1968, letnik 8, številka 5)

>>Mehanografija Da ali Ne 'v Sloveniji je bilo do konca prvega polletja 1967 montiranih 30 garnitur, naročenih pa 20 novih. V Celju je tudi interes podjetij, ki so manjša od železarne zelo velik. Naročena je garnitura za Gorenje, za Zavod za napredek gospodarstva, ki bo obdeloval podatke za Toper Celje in Polzelo, resno pa mislijo na garnituro tudi v AERO Celje in v Kmetijskem kombinatu Žalec. Od železarn ima Železarna Jesenice že 11 let klasično garnituro, ki jo bo zamenjala z novo sistema 360. Železarna Zenica je nabavila garnituro že leta 1966 in že obdeluje celotni reprodukcijski material in surovine. Tudi Železarna Ravne je pričela z organizacijskimi pripravami.' 'Prejšnja oprema je bila že zelo zastarela ob nakupu.. zato je že sklenjena pogodba za dobavo nove sodobne garniture sistema 360, z večjimi kapacitetami in hitrostjo, ki bo dobavljena v letu 1969.'

MERX Vestnik (November 1970, Leto 6, Številka 7)

>>Mehanografija v Sloveniji in uvajanje v MERX 'Prvi mehanografski stroji so se pojavili v ZDA.. v Nemčiji pa v letu 1941. V sami Sloveniji je visoka mehanografija stara približno 15 let.Prvi mehanografski stroji so bili v TAM-u Maribor, nadalje Litostroju Ljubljana, Železarni Jesenice itd. V Celju so do sedaj instalirani trije sistemi in sicer kot največje v podjetju EMO IBM 360/25, v tovarni AERO 360/20 in v Zavodu za napredek gospodarstva 360/20.''V naslednjih letih bo podjetje moralo postopno preiti na visoko mehanografijo.. v čim krajšem času postavimo program dela, ki je vezan s strojno obdelavo. Poskusna vpeljava obdelave podatkov v poslovalnici Agropromet v letošnjem letu.. dobri rezultati koristni za poslovnico in nove smernice za podjetje''nakup mehanografskih sredstev Nixdorf'

Delo (13.11.1970, letnik 12, številka 310)

>>V Aero gospodari računalnik 'Nakup elektronskega računalnika in usposabljanje uslužbencev ena najcenejših investicij' 'Poslovna in razvojna politika se je prej vse preveč uravnavala po občutku, zdaj pa lahko sledi izsledkom analiz na podlagi obdelave podatkov in omogoča hitre poslovne odločitve'

Novi tednik (14.01.1970, letnik 24, številka 2)

>>Nov računalnik v Aero 'V upravni zgradbi tovarne so pred tedni v celoti opremili mehanografski center za potrebe lastnega podjetja'

Delo (15.06.1971, letnik 13, številka 160)

>>Elektronski računalniki IBM podatki do 1970 'V Sloveniji 95 do konec leta 1970, v Srbiji 82, Hrvaši 78, Makedoniji 12, BIH 10, ČG 2' 'Skupno 95 z elektronskimi, klasičnimi ali velikimi garniturami, od tega 52 v Ljubljani, 7 v Mariboru, 6 v Celju, 4 v Škofji Loki, 3 v Ajdovščini, Kranju in Novi Gorici, 2 v Kopru in Novem Mestu, ter po 1 v Begunjah, Cerknici, Jesenicah, Kamniku, Kidričevem, Murski Soboti, Piranu, Ravnah na Koroškem, Sevnici, Trbovljah, Tržiču, Velenju in Žalcu.' POPRAVKI>> ASTRA najem 370/135.. SLOVENIJALES+SIMPLEX 360/25 71/72 PODATKI IZ TEGA VIRA SO SE IZKAZALI ZA NE POVSEM ZANESLJIVE

Naš Aero (03.07.1971, letnik 10, številka 3)

>>Elektronski računalniki IBM v Sloveniji 'V zadnjih letih se je uporaba elektronskih računalnikov v Sloveniji zelo povečala, saj je bila ob koncu lanskega leta že 36 podjetij, ki so jih uporabljala, nadaljnjih 60 pa je računalnike že naročilo. Računalnik IBM 360/40 imajo 3 podjetja, IBM 360/30 ima 6 podjetij, IBM 360/25 ima 14 podjetij, med njimi tudi EMO iz Celja in Gorenje iz Velenja; IBM 360/20 ima 10 podjetij med njimi tudi Aero in Zavod za napredek gospodarstva iz Celje'

Novi tednik(26.10.1972, letnik 26, številka 43)

>>Intervju s Slavkom Terčetom iz Zavoda za napredek gospodarstva Celje 'Zavod pripravlja tudi tečaje, izobraževanje.. trenutno se v Celjski regiji ukvarja z avtomatsko obdelavo podatkov 40 ljudi''Elektronske računalnike že imajo EMO+Kovinotehna, TKO Zreče in Železarna Štore; Zavod za napredek gospodarstva Celje+Toper in Polzela; Aero, Merx, Zavod za socialno zavarovanje, SDK Celje, KK Žalec, Gorenje in Lisca''Nekatere pa se že pripravljajo kot Skupščina občine Celje, Zdravstveni dom Celje, Etol, Žična, Tehnomercator, RCS Velenje, Tovarna usnja Šoštanj in drugi.' 'Razdrobljenost tudi na področju računalništva ne vodi nikamor. Velikega centra ne more kupiti ena sama delovna organizacija. Zato bi lahko skupno financirali takšenc enter, ki bi bil povezan še z republiškim centrom in bi zadostil potrebam vse regije. Zalostno bi bilo, če bi se občina Celje in Zdravstveni dom dokončno navezala na Astrin računalnik v Ljubljani.'

Novi tednik (21.04.1977, letnik 31, številka 16)

>>Nujnost skupnega centra v Celju 'Velika neusklajenost, nepovezanost in nesmotrnost računalniških sistemov je privedla do oblikovanja jasnejših usmeritev v državi' 'Zainteresirane organizacije na celjskem področju nameravajo pristopit k skupnemu računskemu centru in strniti strokovne, kadrovske in materialne zmogljivosti. Takšen pristop predstavlja začetek v razrvijanju smotrno povezanih informacijskih sistemov v občini, na območju in v Sloveniji' 'Računalniške sisteme imajo v Aero, Dobrina, Cinkarna, EMO, ITC(Kovinotehna), Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Razvojni center in Hmezad.. večina opreme je v najemu'