Dosežki slovenskih računalnikarjev

0001 0000 visoko
SI2000 hardware
0002 0000 visoko
Ines software
0003 0000 visoko
Eva software
0004 0000 visoko
Steve software
0005 1958 prelomno
M-1 hardware
0006 1964 prelomno
Programi za Z-23 publikacija
0007 1971 prelomno
IFIP 5 konferenca
0008 1972 prelomno
HP-35 hardware
0009 1972 prelomno
On the Dynamic Stability of Biped Locomotion publikacija
0010 1972 prelomno
Projekt COST-11 software
0011 1973 visoko
Tezaurus software
0012 1976 visoko
Biomedicina Slovenica software
0013 1977 visoko
Slovar Prešernovega pesniškega jezika publikacija
0014 1977 visoko
Iskradata 1680 hardware
0015 1978 visoko
Iskra EMZ 1001 hardware
0016 1983 posebno
Partner hardware
0017 1984 visoko
PMP-11 hardware
0018 1986 visoko
Prolog Programming for Artificial Intelligence publikacija
0019 1992 visoko
Revija Monitor publikacija
0020 1994 visoko
Virtual Software Library software
0021 1995 posebno
Ro - WCCE'95 konferenca
0022 2008 posebno
Orange Data Mining software

SI2000

Povezane osebe:
Marko Jagodič
Vrsta
hardware
Pomen
visoko
Kdaj
None
Povzetek
SI 2000, prva digitalna telefonska centrala na svetu, ki temelji na računalniški arhitekturi.