Prvi računalniki v Sloveniji

0001 1946 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan Iskra Elektromehanika
0002 1949 Analogni in hibridni računalniki ()
Analizator omrežja 🇸🇮 IBK - Inštitut Boris Kidrič
0003 1951 Analogni in hibridni računalniki ()
Računalnik za reševanje sistemov linearnih enačb 🇸🇮 IBK - Inštitut Boris Kidrič
0004 1952 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Zavod za statistiko SRS
0005 1952 Analogni in hibridni računalniki ()
Računalnik za reševanje diferencialnih enačb 🇸🇮 IBK - Inštitut Boris Kidrič
0006 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Narodna banka centrala Ljubljana
0007 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Komunalna banka
0008 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A TAM - Tovarna avtomobilov Maribor + 2
0009 1956 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 405 Litostroj
0010 1957 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan Iskra Elektromehanika
0011 1957 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A Železarna Jesenice
0012 1958 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan LTH - Loška tovarna hladilnikov
0013 1958 Analogni in hibridni računalniki ()
M-1 🇸🇮 NIJS - Nuklearni inštitut Jožef Stefan
0014 1959 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
256-kanalni analizator IRB - Inštitut Ruđer Bošković
0015 1959 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A Rog + 2
0016 1960 Analogni in hibridni računalniki ()
EAI 231 IBK - Inštitut Boris Kidrič
0017 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Organizator
0018 1960 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
IBM 705 Zvezni zavod za statistiko + 4
0019 1960 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
CER 10 Tanjug + 2
0020 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Zavod za organizacijo in revizijo + 2
0021 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
SPERRY Rand UNIVAC 60 Iskra Elektromehanika
0022 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
Aritma T-50 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0023 1961 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
IBM neznan RTV Ljubljana - Radio televizija
0024 1961 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0025 1962 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 Litostroj
0026 1962 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
ZUSE Z-23 IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko + 15
0027 1963 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Titan + 2
0028 1963 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan STT - Strojna tovarna Trbovlje
0029 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
SPERRY Rand UNIVAC 1004 SDK centrala Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0030 1964 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
ISKRA Z-23 🇸🇮 Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo
0031 1964 Analogni in hibridni računalniki ()
TARA 50 🇸🇮 IMP - Inštitut Mihajlo Pupin
0032 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
2x SPERRY Rand UNIVAC 1004 Zavod za statistiko SRS
0033 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan LTH - Loška tovarna hladilnikov + 3
0034 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
IBM 1401 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor + 4
0035 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
GE BULL Gamma 10 ECM - Ekonomski center Maribor + 4
0036 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0037 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0038 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0039 1966 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A EMO - Tovarna emajlirane posode + 2
0040 1966 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0041 1966 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
OLIVETTI Programma 101 IBT - Investicijski biro Trbovlje
0042 1966 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NCR 390 Splošna plovba
0043 1967 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CER 200 Planika
0044 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
GE BULL Gamma 10 ECM - Ekonomski center Maribor + 4
0045 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 2100 Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov + 3
0046 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 DES - Distribucija energije Slovenija + 4
0047 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mehanografski center + 10
0048 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 Emona + 2
0049 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Gorenje
0050 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 Metalka
0051 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 Železarna Jesenice + 3
0052 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Zavod za napredek gospodarstva Celje + 2
0053 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0054 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Slovenija vino
0055 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 ŽTP - Železniško transportno podjetje + 3
0056 1968 Analogni in hibridni računalniki ()
EAI 580 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0057 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 3300 RRC Stegne - Republiški računski center + 7
0058 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Saturnus
0059 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mura
0060 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Peko
0061 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 AERO
0062 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Meblo + 3
0063 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/50 Zvezni zavod za statistiko
0064 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 IBT - Investicijski biro Trbovlje
0065 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0066 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 VTŠ - Višja tehniška šola
0067 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Novoteks
0068 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
neznan SGP Gorica - Splošno gradbeno podjetje
0069 1969 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 2114 IKN - Inštitut za klinično nevrofiziologijo
0070 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Litostroj
0071 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 LTH - Loška tovarna hladilnikov + 6
0072 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 EMO - Tovarna emajlirane posode + 4
0073 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Brest
0074 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Fructal
0075 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 KK Žalec - Kmetijski kombinat + 4
0076 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Lisca
0077 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Iskra Elektromehanika
0078 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Iskra Commerce
0079 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Kontekstobus
0080 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Pionir
0081 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 GLIN - Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
0082 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Autocommerce
0083 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
KIENZLE 6000 Železarna Ravne
0084 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 EGM - Elektrogospodarstvo Maribor + 4
0085 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mehanografski center + 10
0086 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0087 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 6400 RRC Stegne - Republiški računski center + 9
0088 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/I Zavod za statistiko SRS
0089 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Ingrad
0090 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Pionir
0091 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Tomos - Tovarna motorjev Sežana + 8
0092 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Mladinska knjiga
0093 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Krka
0094 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Lek
0095 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Jugotekstil impex
0096 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 PTT Računski center - Pošta, telegraf in telefon
0097 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 ECM - Ekonomski center Maribor + 5
0098 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 Intertrade Računski center + 2
0099 1971 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
IBM 1130 Agrotehnika
0100 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 TGA - Tovarna glinice in aluminija
0101 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0102 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 1700 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0103 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 1700 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0104 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF neznan Skupščina občine Maribor
0105 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF neznan Špedtrans
0106 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF 820/25 MERX
0107 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF 820/25 MERX
0108 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 MERX
0109 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Induplati
0110 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS L2000 Ilirija
0111 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS neznan Novoteks
0112 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS neznan Novoteks
0113 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Svila
0114 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P350 Commerce
0115 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 ŽTP - Železniško transportno podjetje
0116 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 Ljubljanska banka
0117 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC Cyber 72/24 RRC - Republiški računski center + 20
0118 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 1106 Železarna Sisak
0119 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Elan
0120 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Simplex + 2
0121 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 2
0122 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 SDK centrala Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0123 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0124 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0125 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0126 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Astra + 3
0127 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Titan
0128 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Stol
0129 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Tovarna dušika Ruše
0130 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Chemo
0131 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 IBI - Industrija bombažnih izdelkov
0132 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Predilnica in tkalnica Tržič
0133 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HONEYWELL G118 Beti
0134 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR Century 200 Mercator
0135 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Intertrade IBM šolski center
0136 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 FS - Fakulteta za strojništvo
0137 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM System 7 FS - Fakulteta za strojništvo
0138 1972 Analogni in hibridni računalniki ()
ARITMA Meda T-41 FS - Fakulteta za strojništvo
0139 1972 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
17x HP-35 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0140 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 KZSZ Kranj - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0141 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 KZSZ Celje - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0142 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 1110 Računalniški center Univerze v Zagrebu
0143 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Sava + 4
0144 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 ECM - Ekonomski center Maribor + 8
0145 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Železarna Ravne
0146 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/125 Meblo
0147 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/ Ljubljanska banka Črnomelj
0148 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Alpina
0149 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Ilirija
0150 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Dekorativna
0151 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Agrotehnika
0152 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 IMP - Industrijsko montažno podjetje
0153 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Delamaris
0154 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0155 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0156 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
SPERRY Rand UNIVAC 9700 LTH - Loška tovarna hladilnikov + 3
0157 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Zdravilišče Radenci
0158 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 446 Labod
0159 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 446 Labod
0160 1973 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
BURROUGHS neznan IMV - Industrija motornih vozil
0161 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/158 MP Ljubljanska banka
0162 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Intertrade Računski center
0163 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Kovinotehna
0164 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Mehanografski center + 14
0165 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Viator
0166 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 DEM - Dravske elektrarne Maribor + 4
0167 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0168 1974 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
SPERRY Rand UNIVAC 9480 Rašica
0169 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Jeklotehna
0170 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8 Kemijski inštitut
0171 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Ljubljanske mlekarne
0172 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HONEYWELL neznan TKI - Tovarna kemičnih izdelkov
0173 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 Color
0174 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Salonit + 2
0175 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
neznan Ginekološka klinika
0176 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0177 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
NCR Splošna plovba
0178 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Svilanit
0179 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Komet
0180 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan DBH - Dolenjska banka in hranilnica
0181 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/E Iskra Telematika
0182 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan SGP Stavbenik - Splošno gradbeno podjetje
0183 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Gorenje
0184 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Javna skladišča Ljubljana
0185 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Texas instruments TI 960A FE - Fakulteta za elektrotehniko
0186 1975 None
Olivetti P6060 VTŠ - Višja tehniška šola
0187 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Luka Koper
0188 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/45 Geodetski zavod SRS
0189 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0190 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0191 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Marles
0192 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Jutranjka
0193 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
BURROUGHS L5112 Energoinvest
0194 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Dom
0195 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Novoles
0196 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Emona
0197 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 9830A Litostroj
0198 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/03 Litostroj
0199 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 SPIZ - Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
0200 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/05 Železarna Ravne
0201 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 DES - Distribucija energije Slovenija
0202 1976 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
PHILIPS P320 Iskra Commerce
0203 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Zavod za avtomatsko obdelavo podatkov Trnovo
0204 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0205 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Iskra Commerce
0206 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Alples
0207 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Pionir
0208 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Računalniški center Dobrina
0209 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 UNIAL + 2
0210 1976 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Hmezad
0211 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P352 Gospodarska zbornica SRS
0212 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/38 Gradis
0213 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Cinkarna Celje
0214 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 172 RRC - Republiški računski center
0215 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Železarna Ravne
0216 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 ŽTP - Železniško transportno podjetje
0217 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0218 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/e IJS - Inštitut Jožef Stefan
0219 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Iskra Elektromehanika
0220 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Mikro M 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0221 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 2100A Onkološki inštitut
0222 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 Lisca
0223 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS neznan SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0224 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0225 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 KBM - Kreditna banka Maribor
0226 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 9480 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola + 2
0227 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/10 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0228 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0229 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/70 Mercator
0230 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0231 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 Gorjanci
0232 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 GG Novo mesto - Gozdno gospodarstvo
0233 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 Labod
0234 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Vita 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0235 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 1680 🇸🇮 Iskra Računalniki
0236 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0237 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
neznan Peko
0238 1977 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Almira
0239 1977 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Predilnica Litija
0240 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Razvojni center Celje + 5
0241 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
AMI S2000 MDC FE - Fakulteta za elektrotehniko
0242 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
EMZ-1001 🇸🇮 Iskra Mikroelektronika
0243 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Krka
0244 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP-11 DEM - Dravske elektrarne Maribor
0245 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Donit
0246 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 SDK centrala Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0247 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 IMV - Industrija motornih vozil
0248 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/? Alpetour
0249 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 360/25 Železarna Štore
0250 1978 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
SPERRY Rand UNIVAC 90/30 Staninvest
0251 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/38 Novoles
0252 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 🇸🇮 Elektrotehna
0253 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 🇸🇮 Iskra Računalniki
0254 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0255 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Kopa 700 🇸🇮 Kopa
0256 1978 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Hidrometeorološki zavod SRS
0257 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 SGP Beton - Splošno gradbeno podjetje
0258 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 Zavod SRS za družbeno planiranje
0259 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/70 FS - Fakulteta za strojništvo
0260 1979 None
DEC PDP 11/05 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0261 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Ljubljanska banka
0262 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3600 Ljubljanska banka
0263 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 6
0264 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0265 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0266 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0267 1979 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 1000 🇸🇮 Kopa
0268 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 🇸🇮 Tekstil
0269 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 🇸🇮 Skupščina mestne občine Ljubljana + 2
0270 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/40 🇸🇮 VTŠ - Višja tehniška šola
0271 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C 18-20 🇸🇮 VTŠ - Višja tehniška šola + 6
0272 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C 18-20 🇸🇮 LIP - Lesna industrija Bled
0273 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C 18-20 🇸🇮 Hmezad
0274 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom M-180 II AD Zavod za statistiko SRS
0275 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Emona
0276 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Meblo
0277 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Slovenijales
0278 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata 18 🇸🇮 Slovenijales
0279 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4780 🇸🇮 Krka
0280 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Železarna Jesenice + 4
0281 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 EGM - Elektrogospodarstvo Maribor
0282 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 80 🇸🇮 Iskra Računalniki
0283 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 1500 🇸🇮 Kopa
0284 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 🇸🇮 Lesonit
0285 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/80 🇸🇮 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0286 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/80 🇸🇮 Agis
0287 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/5 🇸🇮 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0288 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DARTA 80 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0289 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0290 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0291 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK centrala Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0292 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0293 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0294 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0295 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0296 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0297 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Nova Gorica - Služba družbenega knjigovodstva
0298 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Koper - Služba družbenega knjigovodstva
0299 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Postojna - Služba družbenega knjigovodstva
0300 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Kočevje - Služba družbenega knjigovodstva
0301 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Trbovlje - Služba družbenega knjigovodstva
0302 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Velenje - Služba družbenega knjigovodstva
0303 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Ptuj - Služba družbenega knjigovodstva
0304 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Murska Sobota - Služba družbenega knjigovodstva
0305 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Ravne na Koroškem - Služba družbenega knjigovodstva
0306 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Planika
0307 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Litostroj
0308 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0309 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 170 Metalka
0310 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 RZS Ljubljana - Regionalna zdravstvena skupnost
0311 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Brest
0312 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 🇸🇮 VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0313 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C 18-20 🇸🇮 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0314 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC System 10 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0315 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 171 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0316 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Radenska
0317 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Železarna Štore
0318 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Apple II Železarna Štore
0319 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-19 🇸🇮 Iskra Računalniki
0320 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 323/M 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0321 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 🇸🇮 KLI Logatec - Kombinat lesno predelovalne industrije
0322 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 🇸🇮 Perutnina
0323 1981 None
IBM 3031 Mehanografski center
0324 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 🇸🇮 NBS - Narodna banka Slovenije
0325 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0326 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 DES - Distribucija energije Slovenija
0327 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Slovenija vino
0328 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Ljubljana - Uprava za notranje zadeve
0329 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Maribor - Uprava za notranje zadeve
0330 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Kranj - Uprava za notranje zadeve
0331 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Koper - Uprava za notranje zadeve
0332 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog H 🇸🇮 Gorenje
0333 1982 None
Delta 4780 Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko
0334 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Apple II IB - Industrijski biro
0335 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0336 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 100 🇸🇮 Iskra Računalniki
0337 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 2000 🇸🇮 Gorenje
0338 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 2500 🇸🇮 Kopa
0339 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Mura
0340 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 ECM - Ekonomski center Maribor + 5
0341 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644/160 🇸🇮 Novoteks
0342 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644/160 🇸🇮 Beti
0343 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Lesna
0344 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780/500 🇸🇮 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0345 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Razvojni center Celje
0346 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Inex Adria Aviopromet
0347 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Železarna Ravne
0348 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Abakus 🇸🇮 Mikroračunalniški klub Abakus
0349 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner 🇸🇮 Iskra Delta
0350 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
RGB 🇸🇮 Gorenje
0351 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0352 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/5 🇸🇮 Upravna enota občine Moste-Polje
0353 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 🇸🇮 Upravna enota mestne občine Ljubljana
0354 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0355 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
HP 64000 S FE - Fakulteta za elektrotehniko
0356 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 2500 🇸🇮 IBMI - Inštitut za biomedicinsko informatiko
0357 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400 VTŠ - Višja tehniška šola
0358 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Integral
0359 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0360 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 🇸🇮 VTŠ - Višja tehniška šola
0361 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644 🇸🇮 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0362 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 800 🇸🇮 Iskra Delta
0363 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Železarna Ravne
0364 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Petra 🇸🇮 Iskra Delta
0365 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PMP-11 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0366 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog 20P 🇸🇮 Gorenje
0367 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3000 🇸🇮 Gorenje
0368 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
HR-84 🇸🇮 Iskra Široka potrošnja
0369 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
ColorGraf 🇸🇮 Slovenijales
0370 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner 2000 🇸🇮 Iskra Delta
0371 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400/M 🇸🇮 Iskra Delta
0372 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 UNIAL
0373 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Elan
0374 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4381 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0375 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 1000 🇸🇮 Gorenje
0376 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4785 Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko + 7
0377 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/750 Slovenijales
0378 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/780 Iskra Mikroelektronika
0379 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/750 Papirnica Vevče
0380 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/785 Novoles
0381 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav 🇸🇮 Iskra Delta
0382 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Bolnišnica Franca Derganca
0383 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Ljubljanska banka
0384 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Beti
0385 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 IMV - Industrija motornih vozil
0386 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Zavod SRS za družbeno planiranje
0387 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav 386 🇸🇮 Iskra Delta
0388 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4700 Ljubljanska banka
0389 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 3500 🇸🇮 Kopa
0390 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4850 🇸🇮 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0391 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC System 20 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0392 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC MicroVAX II IJS - Inštitut Jožef Stefan
0393 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/780 Iskra Telematika
0394 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8650 Kompas
0395 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PMT-100 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0396 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 5000 🇸🇮 Gorenje
0397 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Sokol 1, 2 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0398 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Sokol T 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0399 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Mikrohit PC 🇸🇮 Mikrohit
0400 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PC YU 🇸🇮 Konim
0401 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3100 🇸🇮 Gorenje
0402 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner/G 🇸🇮 Iskra Delta
0403 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4381 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 5
0404 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Litostroj
0405 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Tekstil
0406 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog 20M 🇸🇮 Gorenje
0407 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3090 🇸🇮 Gorenje
0408 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8800 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0409 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x DEC VAX 8500 Iskra Telematika
0410 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 1 🇸🇮 Iskra Delta
0411 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Parsys 🇸🇮 Iskra Delta
0412 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Gepard 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0413 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM PC IT 🇸🇮 Intertrade
0414 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner/AT 🇸🇮 Iskra Delta
0415 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 4500 🇸🇮 Kopa
0416 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 2 🇸🇮 Iskra Delta
0417 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC MicroVAX II NUK - Narodna univerzitetna knjižnica
0418 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x DEC VAX 8550 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0419 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8650 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0420 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 8000 🇸🇮 Iskra Delta
0421 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Gemini 🇸🇮 Iskra Delta
0422 1988 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav Piccolo 🇸🇮 Iskra Delta
0423 1988 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 3 🇸🇮 Iskra Delta
0424 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4860 🇸🇮 Iskra Delta
0425 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090/120E REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0426 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090 RSP - Republiški sekretariat za pravosodje
0427 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090/200 Ljubljanska banka
0428 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Convex C220 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0429 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 4000/200 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0430 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 4000/300 IJS - Inštitut Jožef Stefan + 2
0431 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090 Lek
0432 1992 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Convex 3220 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0433 1992 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM RS/6000 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0434 1993 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Convex 3860 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0435 1993 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 7000 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru

POWERS-SAMAS neznan

Nosilec:
Iskra Elektromehanika
Lokacija:
Kranj
Proizvajalec:
POWERS-SAMAS,
Pričetek:
1946
Status:
lasten
Generacija:
Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke) Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
Tip:
Računski stroj (mehanografski)
Opombe:
(evropska podružnica Remington Rand.. leto izdelave 1932) ..prvi računski stroj v gospodarsvu v Jugoslaviji.. 1957 zamenjali za novo garnituro.
Viri:
Iskra (1966, letnik 5, številka 20)

>>Elektronska obdelava podatkov v Iskri 'Iskra veljala ze eno bolje organiziranih podjetij v državi. Določena prednost prav v uporabi strojne obdelave podatkov. Prvo mehansko garnituro sistema POWERS, smo uporabljali do leta 1956 in še danes deluje v eni izmed tovarn, čeprav sodi med muzejske eksponate. Nato zamenjana z novejšo istega proizvajalca, vendar še vedno vsi stroji mehanski. Leta 1960 elektronska sortirka in elektronski računski stroj UNIVAC 60.. ta naprava je omogočila večjo fleksibilnost in programiranje, kar je močno vplivalo na kvaliteto obdelave. Vse te naprave so bile klasične.. mehanografske in z njimi ni mogoče doseči učinkov, ki jih lahko nudi sodobna elektronska obdelava. Leta 1966 smo na istem nivoju kot leta 1960, medtem ko je v svetu prišlo do revolucije z elektronskimi računalniki. Iskra je zaostala celo v jugoslovanskem merilu, čeprav je Jugoslavija med zadnjimi v Evropi.. imamo 2 elektronska računalnika na milijon prebivalcev.. Avstrija 15, Italija 18, Švica 43, ZDA 115. Leta 1963 sklenjena pogodba za tri manjše naprave, vendar nakup zaradi finančne stiske ni bil realiziran ter prekinjena kontinuiteta v razvoju obdelave. Pet letno zamudo pa moramo zdaj nadoknaditi, ker je avtomatska obdelava podatkov sedaj še bolj pomembna. Odločiti bi se morali za večjo elektronsko napravo. Pričakovati je, da se bodo tudi pri nas razmere v naslednjih letih korenito spremenile. Dozorelo je zavedanje, da je uvajanje elektronskih naprav nujnost.'

Iskra (1957, letnik 3, številka 4)

>>Nova garnitura Powers v Iskri 'Stroji so postali nujen organizacijski pripomoček povsod kjer imajo opraviti z večjo količino podatkov. Če izvzamemo že preko 25 let staro garnituro Powers strojev, ki jo uporabljamo v Iskri danes, se sedaj tudi naše podjetje z novo moderno garnituro uvršča med prve uporabnike poleg TAM in Litostroj. Omogoča hitro ovrednotenje poslovne dokumentacije in hitro izdelavo vseh potrebnih obračunov, sumarnih pregledov, tabel za knjiženje. Nova garnitura je sestavljena iz luknjalnikov, opisovalca-interpretirke, stroja za množenje, sortirke, stroja za dupliciranje, primerjanje in razvrščanje, tabelirke in stroja za knjiženje.'

Iskra (1956, letnik 2, številka 2)

>>Strojna obdelava v Iskri 'Iskra ob ustanovitvi v dobrem položaju, saj je že takoj prevzela garnituro strojev Powers. Postopno uredili postopke za strojno obdelavo ustrezno možnostim strojev in njihovih kapacitet. Z njimi postopno začeli izvajati strojni obračun bruto zaslužkov, obračun plač, obračun material za knjigovodstvo proizvodnje, obračun izmeta in obračun razvojnih del. Perspektive razvoja podjetja zahtevajo tudi prenos ostalih glavnih postopkov na stroje, izpopolnitev in avtomatizacijo obstoječih in uvedbo novih postopkov, ki jih zaradi obilice primerov in številčnih podatkov ročno ne moremo opraviti zadovoljivo. Za prevzem teh nalog obstoječi stroji ne odgovarjajo, zato kupujemo nove moderne.. pripravljamo razširitev obdelav na obstoječih področjih, kot so bile zamišljene.'

Iskra (1956, letnik 2, številka 3)

>>Uporaba strojev Powers in odločitev za nakup nove garniture 'Po izvršenem obračunu osnovnih dokumentov se obdelava glavnega dela stroškovne dokumentacije v Iskri izvaja s stroji Powers.. Remington Rand. Stroji izvajajo operacije sortiranja, tabeliranja in seštevanja po najraznovrstnejših kriterijih, potrebnih za obračun proizvodnje itd.. Ves strojni park je že močno iztrošen zato so se odločili za nakup nove garniture.'