Prvi računalniki v Sloveniji - gostujoče organizacije

0001
AERO
0002
Agis
0003
Agraria
0004
Agrotehnika
0005
Almira
0006
Alpetour
0007
Alpina
0008
Alples
0009
ARNES - Akademsko in raziskovalno omrežje Slovenije
0010
Astra
0011
Atomski center Vinča
0012
Autocommerce
0013
Beti
0014
Biotehniška fakulteta
0015
Bolnišnica Franca Derganca
0016
Brest
0017
Celjske lekarne
0018
Chemo
0019
Cinkarna Celje
0020
Color
0021
Commerce
0022
CTK - Centralna tehniška knjižnica
0023
DBH - Dolenjska banka in hranilnica
0024
Dekorativna
0025
Delamaris
0026
Delo
0027
DEM - Dravske elektrarne Maribor
0028
DES - Distribucija energije Slovenija
0029
Dinos
0030
DMFA - Društvo matematikov, fizikov in astronomov
0031
Dom
0032
Donit
0033
Droga
0034
DZS - Državna založba Slovenije
0035
ECM - Ekonomski center Maribor
0036
EF - Ekonomska fakulteta
0037
EGM - Elektrogospodarstvo Maribor
0038
Ekonomski inštitut pravne fakultete
0039
Elan
0040
Elektrotehna
0041
Elektrotehna Delta
0042
Elektrotehniška fakulteta Split
0043
Eles
0044
Elkom - Združena elektrokovinska podjetja iz Maribora
0045
Elma
0046
EMI - Elektromontaža in inštalacije
0047
EMO - Tovarna emajlirane posode
0048
Emona
0049
Energoinvest
0050
Energoinvest Sarajevo
0051
ETA - Tovarna elektrotermičnih aparatov
0052
Etol
0053
FAGG - Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
0054
FE - Fakulteta za elektrotehniko
0055
Filozofska fakulteta
0056
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
0057
FNT - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
0058
FRI - Fakulteta za računalništvo
0059
Fructal
0060
FS - Fakulteta za strojništvo
0061
FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo
0062
Geodetski zavod SRS
0063
Geološki inštitut
0064
GG Bled - Gozdno gospodarstvo
0065
GG Novo mesto - Gozdno gospodarstvo
0066
Ginekološka klinika
0067
GLIN - Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
0068
Gorenje
0069
Gorenjska predilnica
0070
Gorjanci
0071
Gospodarska zbornica SRS
0072
GP Obnova - Gradbeno podjetje
0073
Gradis
0074
Hidrometeorološki zavod SRS
0075
Hidromontaža
0076
Hmezad
0077
IB - Industrijski biro
0078
IBI - Industrija bombažnih izdelkov
0079
IBK - Inštitut Boris Kidrič
0080
IBMI - Inštitut za biomedicinsko informatiko
0081
IBT - Investicijski biro Trbovlje
0082
IEVT - Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
0083
IJS - Inštitut Jožef Stefan
0084
IKN - Inštitut za klinično nevrofiziologijo
0085
Ilirija
0086
IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko
0087
IMOS Ljubljana - Združena industrijska gradbena podjetja
0088
IMP - Industrijsko montažno podjetje
0089
IMP - Inštitut Mihajlo Pupin
0090
IMPOL - Industrija metalnih polizdelkov
0091
IMV - Industrija motornih vozil
0092
Induplati
0093
Inex Adria Aviopromet
0094
Ingrad
0095
Inštitut za biologijo
0096
Inštitut za kovinske konstrukcije
0097
Inštitut za sociologijo in filozofijo
0098
Integral
0099
Intereuropa
0100
Intertrade
0101
Intertrade IBM šolski center
0102
Intertrade Računski center
0103
Intertransport
0104
IRB - Inštitut Ruđer Bošković
0105
Iskra
0106
Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov
0107
Iskra Commerce
0108
Iskra Delta
0109
Iskra Elektromehanika
0110
Iskra Mikroelektronika
0111
Iskra Računalniki
0112
Iskra Široka potrošnja
0113
Iskra Telematika
0114
Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0115
Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko
0116
Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo
0117
Izobraževalna skupnost SRS
0118
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti Univerze v Maribor
0119
Izvršni svet SRS
0120
Javna skladišča Ljubljana
0121
Jeklotehna
0122
Jelovica
0123
JLA - Jugoslovanska ljudska armada
0124
Jugotekstil impex
0125
Jutranjka
0126
Kartonažna tovarna
0127
KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0128
KBH Maribor - Kreditna banka in hranilnica
0129
KBM - Kreditna banka Maribor
0130
Kemijski inštitut
0131
KK Žalec - Kmetijski kombinat
0132
KLI Logatec - Kombinat lesno predelovalne industrije
0133
Klinična bolnica v Ljubljani
0134
Klinični center Ljubljana
0135
Kmetijsko gospodarstvo Škofja Loka
0136
Komet
0137
Kompas
0138
Komunalna banka
0139
Komunalno podjetje Celje
0140
Komunalno podjetje Ljubljana
0141
Konim
0142
Kontekstobus
0143
Konus
0144
Kopa
0145
Kovinoplastika
0146
Kovinotehna
0147
Krka
0148
KŽK Kranj - Kmetijsko živilski kombinat
0149
KZSZ Celje - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0150
KZSZ Kranj - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0151
KZSZ Ljubljana - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0152
KZSZ Maribor - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0153
Labod
0154
Lek
0155
Lesna
0156
Lesnina
0157
Lesonit
0158
LIP - Lesna industrija Bled
0159
Lisca
0160
Litostroj
0161
Ljubljanska banka
0162
Ljubljanska banka Črnomelj
0163
Ljubljanske mlekarne
0164
Ljubljanske občine
0165
Loka
0166
LTH - Loška tovarna hladilnikov
0167
Luka Koper
0168
Mariborska livarna
0169
Marles
0170
Matematični center SRS
0171
Meblo
0172
Mehanografski center
0173
Mehanotenika
0174
Mercator
0175
MERX
0176
Metalka
0177
Metalna
0178
Mikrohit
0179
Mikroračunalniški klub Abakus
0180
Mladinska knjiga
0181
Moj mikro
0182
MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0183
Mura
0184
MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
0185
Narodna banka centrala Ljubljana
0186
NBS - Narodna banka Slovenije
0187
NIJS - Nuklearni inštitut Jožef Stefan
0188
Nivo
0189
Novoles
0190
Novoteks
0191
NUK - Narodna univerzitetna knjižnica
0192
Onkološki inštitut
0193
Onkološki inštitut
0194
Organizator
0195
Palace Hotel
0196
Papirnica Vevče
0197
Peko
0198
Perutnina
0199
Petrol
0200
Pionir
0201
Planika
0202
Pletenina
0203
Pletenine
0204
Polzela
0205
Pravna fakulteta
0206
Predilnica in tkalnica Tržič
0207
Predilnica Litija
0208
Prehrana
0209
Primat
0210
Primorje
0211
Prometni inštitut
0212
PTT Računski center - Pošta, telegraf in telefon
0213
Računalniški center Dobrina
0214
Računalniški center Univerze v Zagrebu
0215
Računski center Zagreb
0216
Radenska
0217
Rašica
0218
Razvojni center Celje
0219
RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0220
RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0221
REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0222
Republiška skupnost za ceste SRS
0223
Rog
0224
RRC - Republiški računski center
0225
RRC Stegne - Republiški računski center
0226
RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0227
RSP - Republiški sekretariat za pravosodje
0228
RTV Ljubljana
0229
RTV Ljubljana - Radio televizija
0230
Rudarski šolski center Velenje
0231
Rudis
0232
RZS Ljubljana - Regionalna zdravstvena skupnost
0233
Sadje Zelenjava
0234
Salonit
0235
Saturnus
0236
Sava
0237
SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0238
SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0239
SDK centrala SRS - Služba družbenega knjigovodstva
0240
SDK Kočevje - Služba družbenega knjigovodstva
0241
SDK Koper - Služba družbenega knjigovodstva
0242
SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0243
SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0244
SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0245
SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0246
SDK Murska Sobota - Služba družbenega knjigovodstva
0247
SDK Nova Gorica - Služba družbenega knjigovodstva
0248
SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0249
SDK Postojna - Služba družbenega knjigovodstva
0250
SDK Ptuj - Služba družbenega knjigovodstva
0251
SDK Ravne na Koroškem - Služba družbenega knjigovodstva
0252
SDK Trbovlje - Služba družbenega knjigovodstva
0253
SDK Velenje - Služba družbenega knjigovodstva
0254
SGP Beton - Splošno gradbeno podjetje
0255
SGP Gorica - Splošno gradbeno podjetje
0256
SGP Gradbinec - Splošno gradbeno podjetje
0257
SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0258
SGP Konstruktor - Splošno gradbeno podjetje
0259
SGP Projekt - Splošno gradbeno podjetje
0260
SGP Slovenija ceste - Splošno gradbeno podjetje
0261
SGP Stavbenik - Splošno gradbeno podjetje
0262
Simplex
0263
Sklad Borisa Kidriča
0264
SKNE - Savezni komisija za nuklearnu energiju
0265
Skupščina mestne občine Ljubljana
0266
Skupščina občine Celje
0267
Skupščina občine Domžale
0268
Skupščina občine Jesenice
0269
Skupščina občine Koper
0270
Skupščina občine Kranj
0271
Skupščina občine Ljubljana
0272
Skupščina občine Maribor
0273
Skupščina občine Nova Gorica
0274
Skupščina občine Škofja Loka
0275
Skupščina občine Velenje
0276
Slovenija vino
0277
Slovenijales
0278
Slovenijales Spodnja Idrija
0279
Slovensko društvo Informatika
0280
Špedtrans
0281
SPIZ - Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
0282
Splošna bolnišnica Maribor
0283
Splošna plovba
0284
SSUP - Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove
0285
Staninvest
0286
Stavbar
0287
Stol
0288
STT - Strojna tovarna Trbovlje
0289
Surovina
0290
Svila
0291
Svilanit
0292
TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0293
Tanjug
0294
Tehniška fakulteta Maribor
0295
Tehniška šola Celje
0296
Tekstil
0297
Tekstilindus
0298
Termika
0299
TGA - Tovarna glinice in aluminija
0300
Titan
0301
TKI - Tovarna kemičnih izdelkov
0302
TKO Zreče - Tovarna kovanega orodja
0303
Tobačna tovarna
0304
Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0305
Toper
0306
Tops
0307
Tovarna dušika Ruše
0308
Tovarna stikalnih naprav
0309
TVT Boris Kidrič - Tovarna vozil in toplotne tehnike
0310
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
0311
UNIAL
0312
Univerza v Ljubljani
0313
Univerza v Mariboru
0314
UNZ Koper - Uprava za notranje zadeve
0315
UNZ Kranj - Uprava za notranje zadeve
0316
UNZ Ljubljana - Uprava za notranje zadeve
0317
UNZ Maribor - Uprava za notranje zadeve
0318
Upravna enota mestne občine Ljubljana
0319
Upravna enota občine Moste-Polje
0320
UZZV Ljubljana - Univerzitetni zavod za zdravstveno varstvo
0321
VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0322
Veriga
0323
Viator
0324
Visokošolsko računalniško središče v Mariboru
0325
Vodno gospodarstvo Maribor
0326
Vojnotehnični inštitut Kragujevac
0327
Vozila Gorica
0328
VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0329
VTŠ - Višja tehniška šola
0330
Zavarovalnica Maribor
0331
Zavod SRS za družbeno planiranje
0332
Zavod za avtomatsko obdelavo podatkov Trnovo
0333
Zavod za napredek gospodarstva Celje
0334
Zavod za organizacijo in revizijo
0335
Zavod za organizacijo in revizijo poslovanja
0336
Zavod za raziskave materiala in konstrukcij
0337
Zavod za šolstvo SRS
0338
Zavod za statistiko SRS
0339
Zavod za urbanizem
0340
Zdravilišče Radenci
0341
Zdravstveni dom Celje
0342
Združenje gozdnogospodarskih podjetij
0343
Železarna Jesenice
0344
Železarna Ravne
0345
Železarna Sisak
0346
Železarna Smederovo
0347
Železarna Štore
0348
Zlatorog
0349
ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0350
ŽTP - Železniško transportno podjetje
0351
Zvezni zavod za statistiko

Razvojni center Celje

Kupili / gostili:
1977 - IBM 370/135
1982 - IBM 4341
Imeli dostop do:
1982 - IBM 4341 pri Razvojni center Celje
Povezane osebe:
Alojz Justin
Viri:
Novi tednik (21.04.1977, letnik 31, številka 16)

>>Nujnost skupnega centra v Celju 'Velika neusklajenost, nepovezanost in nesmotrnost računalniških sistemov je privedla do oblikovanja jasnejših usmeritev v državi' 'Zainteresirane organizacije na celjskem področju nameravajo pristopit k skupnemu računskemu centru in strniti strokovne, kadrovske in materialne zmogljivosti. Takšen pristop predstavlja začetek v razrvijanju smotrno povezanih informacijskih sistemov v občini, na območju in v Sloveniji' 'Računalniške sisteme imajo v Aero, Dobrina, Cinkarna, EMO, ITC(Kovinotehna), Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Razvojni center in Hmezad.. večina opreme je v najemu'

Delo (14.03.1980, letnik 22, številka 62)

>>Celjski razvojni center se uveljavlja 'Vložil v razvoj, tudi nov računalnik in računalniško grafiko' >>Nezadostne računalniške zmogljivosti v bankah

Delo (20.01.1983, letnik 25, številka 15)

>>Partnerji Družbeni računalniški center Celje 'Aero, Konus Slovenske Konjice, Etol, Zdravstveni center, občinska skupščina, Razvojni center Celje in drugi. Povezani z več kot 50 terminali. V centru so lani sami kupili in usposobili opremo IBM 4341.'

Delo (08.12.1982, letnik 24, številka 284)

>>Razvojni center Celje uvedel računalniško poslovanje na Geodetsku upravi Celje in Laško

Novi tednik: glasilo občinskih konferenc SZDL (24.12.1981, letnik 35, številka 51)

>>O računalništvu in Družbenem računalniškem centru Celje 'Jugoslavija je na področju računalništva do Evrope približno v takem razmerju kot je bila Evropa v šestdesetih do ZDA. Leta 1978 v Zahodni Nemčiji 650 računalnikov na milijon prebivalcev, v Sloveniji pa jih je okrog 150. ' 'Razvojni center Celje skupaj s številnimi organizacijami oblikujejo informacijski sistem na širšem celjskem območju. Razvojni center ima ambicije tudi pri uvajanju procesnega računalništva v regiji. Družbeni računalniški center so v Celju ustanovili leta 1978 s podjetji kot so Aero, Konus, Ingrad in drugi. Organizirani so po zgledu RRC v Ljubljani, dolgoročno nudijo storitve za potrebe članic, skbijo za strojno in programsko opremo, izobraževanje in izmenjavo znanja. Za svoj koncept delovanja so sprejeli distribuirano računalništvo, ki ga bo uresničevala s postopnim računalniške mreže in večjim številom enakih računalnikov na različnih lokacijah, glede na število članic, komunikacijsko omrežje in povečevanje potrebe. Proste zmogljivosti lahko center nudi drugim zainteresiranim. Z računalnikom centra je že mogoče vzpostaviti povezavo z banko v Beogradu.'

Delo (28.01.1978, letnik 20, številka 22)

>>V novi zgradbi Razvojnega centra Celje odprli računski center 'S tem uresničujejo eno od nalog družbenega dogovora o skupnem razvoju informatike in računalništva, ki so ga podpisali pred dvema letoma. V skupnost Družbeni računski center so se združili Aero, Ingrad, Nivo, Toper, občinska skupščina, zdravstveni center in zdravstvena skupnost.'

Delo (20.01.1983, letnik 25, številka 15)

>>Partnerji Družbeni računalniški center Celje 'Aero, Konus Slovenske Konjice, Etol, Zdravstveni center, občinska skupščina, Razvojni center Celje in drugi. Povezani z več kot 50 terminali. V centru so lani sami kupili in usposobili opremo IBM 4341.'

Naš čas (13.05.1982, letnik 18, številka 19)

>>Nova oprema v Družbeni center Celje 'Levji delež za novo opremo je primaknil ETOL, ostalo pa članice. Zmogljivosti povečali za več kot osemkrat. Sledijo konceptu distribuirane obdelave s postopnim povečevanjem zmogljivosti glede na potrebe. Zmogljivosti so tako optimalno izkoriščene, obratovanje ekonomično.' GRE ZA NOV IBM 4341.

Delo (20.01.1983, letnik 25, številka 15)

>>Partnerji Družbeni računalniški center Celje 'Aero, Konus Slovenske Konjice, Etol, Zdravstveni center, občinska skupščina, Razvojni center Celje in drugi. Povezani z več kot 50 terminali. V centru so lani sami kupili in usposobili opremo IBM 4341.'

Naš čas (13.05.1982, letnik 18, številka 19)

>>Nova oprema v Družbeni center Celje 'Levji delež za novo opremo je primaknil ETOL, ostalo pa članice. Zmogljivosti povečali za več kot osemkrat. Sledijo konceptu distribuirane obdelave s postopnim povečevanjem zmogljivosti glede na potrebe. Zmogljivosti so tako optimalno izkoriščene, obratovanje ekonomično.' GRE ZA NOV IBM 4341.