Prvi računalniki v Sloveniji

0001 1946 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan Iskra Elektromehanika
0002 1949 Analogni in hibridni računalniki ()
Analizator omrežja IBK - Inštitut Boris Kidrič
0003 1951 Analogni in hibridni računalniki ()
Računalnik za reševanje sistemov linearnih enačb IBK - Inštitut Boris Kidrič
0004 1952 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Zavod za statistiko SRS
0005 1952 Analogni in hibridni računalniki ()
Računalnik za reševanje diferencialnih enačb IBK - Inštitut Boris Kidrič
0006 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Narodna banka centrala Ljubljana
0007 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 4xx Komunalna banka
0008 1955 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A TAM - Tovarna avtomobilov Maribor + 2
0009 1956 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 405 Litostroj
0010 1957 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan Iskra Elektromehanika
0011 1957 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A Železarna Jesenice
0012 1958 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
POWERS-SAMAS neznan LTH - Loška tovarna hladilnikov
0013 1958 Analogni in hibridni računalniki ()
M-1 🇸🇮 NIJS - Nuklearni inštitut Jožef Stefan + 2
0014 1959 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
256-kanalni analizator IRB - Inštitut Ruđer Bošković
0015 1959 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A Rog + 2
0016 1960 Analogni in hibridni računalniki ()
EAI 231 IBK - Inštitut Boris Kidrič
0017 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Organizator
0018 1960 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
IBM 705 Zvezni zavod za statistiko + 4
0019 1960 Prva generacija elektronskih računalnikov (vakuumske elektronke)
CER 10 Tanjug + 2
0020 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Zavod za organizacijo in revizijo + 2
0021 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
SPERRY Rand UNIVAC 60 Iskra Elektromehanika
0022 1960 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
Aritma T-50 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0023 1961 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
IBM neznan RTV Ljubljana - Radio televizija
0024 1961 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0025 1962 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 Litostroj
0026 1962 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
ZUSE Z-23 IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko + 15
0027 1963 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Titan + 2
0028 1963 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan STT - Strojna tovarna Trbovlje
0029 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
SPERRY Rand UNIVAC 1004 SDK centrala SRS - Služba družbenega knjigovodstva
0030 1964 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
ISKRA Z-23 🇸🇮 Iskra ZZA - Zavod za avtomatizacijo
0031 1964 Analogni in hibridni računalniki ()
TARA 50 IMP - Inštitut Mihajlo Pupin
0032 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
2x SPERRY Rand UNIVAC 1004 Zavod za statistiko SRS
0033 1964 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan LTH - Loška tovarna hladilnikov + 3
0034 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
IBM 1401 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor + 4
0035 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
GE BULL Gamma 10 ECM - Ekonomski center Maribor + 4
0036 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0037 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0038 1965 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
Iskra Z-23 🇸🇮 Iskra TEN - Tovarna elektronskih naprav
0039 1966 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM 421 + IBM 602-A EMO - Tovarna emajlirane posode + 2
0040 1966 Predgeneracija računskih strojev (releji + vakuumske elektronke)
IBM neznan Tomos - Tovarna motorjev Sežana
0041 1966 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
OLIVETTI Programma 101 IBT - Investicijski biro Trbovlje
0042 1966 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NCR 390 Splošna plovba
0043 1967 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CER 200 Planika
0044 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
GE BULL Gamma 10 ECM - Ekonomski center Maribor + 4
0045 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 2100 Iskra CAOP - Center za avtomatsko obdelavo podatkov + 3
0046 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 DES - Distribucija energije Slovenija + 4
0047 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mehanografski center + 10
0048 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Gorenje
0049 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 Metalka
0050 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 Železarna Jesenice + 3
0051 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Zavod za napredek gospodarstva Celje + 2
0052 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0053 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Slovenija vino
0054 1968 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 1700 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0055 1968 Analogni in hibridni računalniki ()
EAI 580 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0056 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
2x IBM 360/30 Emona + 2
0057 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 3300 RRC Stegne - Republiški računski center + 7
0058 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Saturnus
0059 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/30 ŽTP - Železniško transportno podjetje + 3
0060 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mura
0061 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Peko
0062 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 AERO
0063 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Meblo + 3
0064 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/50 Zvezni zavod za statistiko
0065 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 IBT - Investicijski biro Trbovlje
0066 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 IMFM - Inštitut za matematiko fiziko in mehaniko + 4
0067 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 VTŠ - Višja tehniška šola + 2
0068 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Novoteks
0069 1969 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 SGP Gorica - Splošno gradbeno podjetje
0070 1969 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 2114 IKN - Inštitut za klinično nevrofiziologijo
0071 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Litostroj
0072 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 LTH - Loška tovarna hladilnikov + 6
0073 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 EMO - Tovarna emajlirane posode + 4
0074 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Brest
0075 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Fructal
0076 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 KK Žalec - Kmetijski kombinat + 4
0077 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Lisca
0078 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Iskra Elektromehanika
0079 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Iskra Commerce
0080 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Kontekstobus
0081 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Pionir
0082 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 GLIN - Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
0083 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 SGP Slovenija ceste - Splošno gradbeno podjetje
0084 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Autocommerce
0085 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
KIENZLE 6000 Železarna Ravne
0086 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 EGM - Elektrogospodarstvo Maribor + 4
0087 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Mehanografski center + 10
0088 1970 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 KBH Ljubljana - Kreditna banka in hranilnica
0089 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 SGP Projekt - Splošno gradbeno podjetje
0090 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 6400 RRC Stegne - Republiški računski center + 9
0091 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/I Zavod za statistiko SRS
0092 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Ingrad
0093 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
PHILIPS Data 8000 Pionir
0094 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Tomos - Tovarna motorjev Sežana + 8
0095 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Mladinska knjiga
0096 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Krka
0097 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Lek
0098 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Jugotekstil impex
0099 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 PTT Računski center - Pošta, telegraf in telefon
0100 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 ECM - Ekonomski center Maribor + 5
0101 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/40 Intertrade Računski center + 2
0102 1971 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
IBM 1130 Agrotehnika
0103 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 TGA - Tovarna glinice in aluminija
0104 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0105 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC 1700 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0106 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF neznan Skupščina občine Maribor
0107 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF neznan Špedtrans
0108 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF 820/25 MERX
0109 1971 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
NIXDORF 820/25 MERX
0110 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 MERX
0111 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Induplati
0112 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS L2000 Ilirija
0113 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS neznan Novoteks
0114 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS neznan Novoteks
0115 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Svila
0116 1971 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P350 Commerce
0117 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
BURROUGHS L2000 Geodetski zavod SRS
0118 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 ŽTP - Železniško transportno podjetje
0119 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 Ljubljanska banka
0120 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
CDC Cyber 72/24 RRC - Republiški računski center + 18
0121 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 1106 Železarna Sisak
0122 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Elan
0123 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 Simplex + 2
0124 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/25 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 2
0125 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0126 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0127 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0128 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0129 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Astra + 3
0130 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Titan
0131 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Stol
0132 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Tovarna dušika Ruše
0133 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 Chemo
0134 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 IBI - Industrija bombažnih izdelkov
0135 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Predilnica in tkalnica Tržič
0136 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HONEYWELL G118 Beti
0137 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR Century 200 Mercator
0138 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Intertrade IBM šolski center
0139 1972 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 1130 FS - Fakulteta za strojništvo
0140 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM System 7 FS - Fakulteta za strojništvo
0141 1972 Analogni in hibridni računalniki ()
ARITMA Meda T-41 FS - Fakulteta za strojništvo
0142 1972 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
17x HP-35 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0143 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 KZSZ Kranj - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0144 1972 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 KZSZ Celje - Komunalni zavod za socialno zavarovanje
0145 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 1110 Računalniški center Univerze v Zagrebu
0146 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Sava + 4
0147 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 ECM - Ekonomski center Maribor + 8
0148 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Železarna Ravne
0149 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/125 Meblo
0150 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/ Ljubljanska banka Črnomelj
0151 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Alpina
0152 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Ilirija
0153 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Dekorativna
0154 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Agrotehnika
0155 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 IMP - Industrijsko montažno podjetje
0156 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3 Delamaris
0157 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0158 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (tranzistorji)
SINGER System 10 SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0159 1973 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
SPERRY Rand UNIVAC 9700 LTH - Loška tovarna hladilnikov + 3
0160 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Zdravilišče Radenci
0161 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 446 Labod
0162 1973 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 446 Labod
0163 1973 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
BURROUGHS neznan IMV - Industrija motornih vozil
0164 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/158 MP Ljubljanska banka
0165 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC System 17 FAGG - Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
0166 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Intertrade Računski center
0167 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Kovinotehna
0168 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Mehanografski center + 14
0169 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Viator
0170 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 DEM - Dravske elektrarne Maribor + 4
0171 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3/10 REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0172 1974 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
SPERRY Rand UNIVAC 9480 Rašica
0173 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Jeklotehna
0174 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8 Kemijski inštitut
0175 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Ljubljanske mlekarne
0176 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HONEYWELL neznan TKI - Tovarna kemičnih izdelkov
0177 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 Color
0178 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM neznan Salonit + 2
0179 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
neznan Ginekološka klinika
0180 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0181 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
NCR neznan Splošna plovba
0182 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Svilanit
0183 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Komet
0184 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan DBH - Dolenjska banka in hranilnica
0185 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/E Iskra Telematika
0186 1974 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan SGP Stavbenik - Splošno gradbeno podjetje
0187 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Gorenje
0188 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P359 Javna skladišča Ljubljana
0189 1974 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Texas instruments TI 960A FE - Fakulteta za elektrotehniko
0190 1975 None
Olivetti P6060 VTŠ - Višja tehniška šola
0191 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Luka Koper
0192 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/45 Geodetski zavod SRS
0193 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0194 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NCR 399 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0195 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Marles
0196 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Jutranjka
0197 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
BURROUGHS L5112 Energoinvest
0198 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Dom
0199 1975 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Novoles
0200 1975 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Emona
0201 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 9830A Litostroj
0202 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/03 Litostroj
0203 1976 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
SPERRY Rand UNIVAC 90/30 Polzela
0204 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 SPIZ - Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
0205 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x DEC PDP 11/05 Železarna Ravne
0206 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 DES - Distribucija energije Slovenija
0207 1976 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
PHILIPS P320 Iskra Commerce
0208 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/? Zavod za avtomatsko obdelavo podatkov Trnovo
0209 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/145 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0210 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Iskra Commerce
0211 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Alples
0212 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Pionir
0213 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 Računalniški center Dobrina
0214 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 UNIAL + 2
0215 1976 Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
IBM 360/20 Hmezad
0216 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS P352 Gospodarska zbornica SRS
0217 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/38 Gradis
0218 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 Cinkarna Celje
0219 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Železarna Ravne
0220 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 ŽTP - Železniško transportno podjetje
0221 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0222 1976 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 172 RRC - Republiški računski center + 2
0223 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 8/e IJS - Inštitut Jožef Stefan
0224 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Iskra Elektromehanika
0225 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP-11/04 Skupščina občine Domžale
0226 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Mikro M 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0227 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
HP 2100A Onkološki inštitut
0228 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 Lisca
0229 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
PHILIPS neznan SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0230 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 SGP Grosuplje - Splošno gradbeno podjetje
0231 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 KBM - Kreditna banka Maribor
0232 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
SPERRY Rand UNIVAC 9480 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola + 2
0233 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/10 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0234 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0235 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/70 Mercator
0236 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0237 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 Gorjanci
0238 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 GG Novo mesto - Gozdno gospodarstvo
0239 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Robotron Daro 1840 Labod
0240 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Vita 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0241 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 1680 🇸🇮 Iskra Računalniki
0242 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0243 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
neznan Peko
0244 1977 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Almira
0245 1977 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Predilnica Litija
0246 1977 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Razvojni center Celje + 9
0247 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
AMI S2000 MDC FE - Fakulteta za elektrotehniko
0248 1977 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
EMZ-1001 🇸🇮 Iskra Mikroelektronika
0249 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/40 Krka
0250 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP-11 DEM - Dravske elektrarne Maribor
0251 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Donit
0252 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0253 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/138 IMV - Industrija motornih vozil
0254 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/? Alpetour
0255 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 360/25 Železarna Štore
0256 1978 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
SPERRY Rand UNIVAC 90/30 Staninvest
0257 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/38 Novoles
0258 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 Elektrotehna
0259 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 🇸🇮 Iskra Računalniki
0260 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0261 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Kopa 700 🇸🇮 Kopa
0262 1978 Zelo šibki in pomanjkljivi viri ()
neznan Hidrometeorološki zavod SRS
0263 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom 230/15 SGP Beton - Splošno gradbeno podjetje
0264 1978 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/34 Zavod SRS za družbeno planiranje
0265 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 Skupščina občine Kranj
0266 1979 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 1680 VTŠ - Višja tehniška šola
0267 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC PDP 11/70 FS - Fakulteta za strojništvo
0268 1979 None
DEC PDP 11/05 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0269 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Ljubljanska banka
0270 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3600 Ljubljanska banka
0271 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 6
0272 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/115 MTT - Mariborska tekstilna tovarna
0273 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0274 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0275 1979 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 1000 🇸🇮 Kopa
0276 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 Tekstil
0277 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 Skupščina mestne občine Ljubljana + 2
0278 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/40 VTŠ - Višja tehniška šola
0279 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 VTŠ - Višja tehniška šola + 6
0280 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 LIP - Lesna industrija Bled
0281 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 Hmezad
0282 1979 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
FUJITSU Facom M-180 II AD Zavod za statistiko SRS
0283 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Emona
0284 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Meblo
0285 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Slovenijales
0286 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 Slovenijales
0287 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4780 Krka
0288 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
NIXDORF neznan Dinos
0289 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Železarna Jesenice + 4
0290 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 EGM - Elektrogospodarstvo Maribor
0291 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 80 🇸🇮 Iskra Računalniki
0292 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 1500 🇸🇮 Kopa
0293 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 Lesonit
0294 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/80 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0295 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/80 Agis
0296 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/5 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0297 1980 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DARTA 80 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0298 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0299 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0300 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Ljubljana - Služba družbenega knjigovodstva
0301 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0302 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Kranj - Služba družbenega knjigovodstva
0303 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Celje - Služba družbenega knjigovodstva
0304 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Krško - Služba družbenega knjigovodstva
0305 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Novo mesto - Služba družbenega knjigovodstva
0306 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Nova Gorica - Služba družbenega knjigovodstva
0307 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Koper - Služba družbenega knjigovodstva
0308 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Postojna - Služba družbenega knjigovodstva
0309 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Kočevje - Služba družbenega knjigovodstva
0310 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Trbovlje - Služba družbenega knjigovodstva
0311 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Velenje - Služba družbenega knjigovodstva
0312 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Ptuj - Služba družbenega knjigovodstva
0313 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Burroughs 1830 SDK Murska Sobota - Služba družbenega knjigovodstva
0314 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM Series 1/5 SDK Ravne na Koroškem - Služba družbenega knjigovodstva
0315 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Planika
0316 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Litostroj
0317 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4331 SDK Maribor - Služba družbenega knjigovodstva
0318 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 170 Metalka
0319 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 RZS Ljubljana - Regionalna zdravstvena skupnost
0320 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Brest
0321 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 VŠOD - Visoka šola za organizacijo dela
0322 1980 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-18 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0323 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC System 10 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0324 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
CDC Cyber 171 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0325 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Radenska
0326 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 370/135 Železarna Štore
0327 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Apple II Železarna Štore
0328 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Iskradata C-19 🇸🇮 Iskra Računalniki
0329 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 323/M 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0330 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700/80 KLI Logatec - Kombinat lesno predelovalne industrije
0331 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 Perutnina
0332 1981 None
IBM 3031 Mehanografski center
0333 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780 NBS - Narodna banka Slovenije
0334 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0335 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 DES - Distribucija energije Slovenija
0336 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Slovenija vino
0337 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Ljubljana - Uprava za notranje zadeve
0338 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Maribor - Uprava za notranje zadeve
0339 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Kranj - Uprava za notranje zadeve
0340 1981 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 8100 UNZ Koper - Uprava za notranje zadeve
0341 1981 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog H 🇸🇮 Gorenje
0342 1982 None
Delta 4780 Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko
0343 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Apple II IB - Industrijski biro
0344 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 🇸🇮 Elektrotehna Delta
0345 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Iskradata 100 🇸🇮 Iskra Računalniki
0346 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 2000 🇸🇮 Gorenje
0347 1982 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 2500 🇸🇮 Kopa
0348 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Mura
0349 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 ECM - Ekonomski center Maribor + 5
0350 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644/160 Novoteks
0351 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644/160 Beti
0352 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Lesna
0353 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4780/500 TAM - Tovarna avtomobilov Maribor
0354 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Razvojni center Celje + 9
0355 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Inex Adria Aviopromet
0356 1982 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Železarna Ravne
0357 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Abakus 🇸🇮 Mikroračunalniški klub Abakus
0358 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner 🇸🇮 Iskra Delta
0359 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
RGB 🇸🇮 Gorenje
0360 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0361 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340/5 Upravna enota občine Moste-Polje
0362 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 700 Upravna enota mestne občine Ljubljana
0363 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0364 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
HP 64000 S FE - Fakulteta za elektrotehniko
0365 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 2500 IBMI - Inštitut za biomedicinsko informatiko
0366 1983 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400 VTŠ - Višja tehniška šola
0367 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 Integral
0368 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0369 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 340 VTŠ - Višja tehniška šola
0370 1983 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 644 VEKŠ - Visoka ekonomska komercialna šola
0371 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 800 🇸🇮 Iskra Delta
0372 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Železarna Ravne
0373 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Petra 🇸🇮 Iskra Delta
0374 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PMP-11 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0375 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog 20P 🇸🇮 Gorenje
0376 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3000 🇸🇮 Gorenje
0377 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
HR-84 🇸🇮 Iskra Široka potrošnja
0378 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
ColorGraf 🇸🇮 Slovenijales
0379 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner 2000 🇸🇮 Iskra Delta
0380 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delta 400/M 🇸🇮 Iskra Delta
0381 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4341 UNIAL
0382 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 3031 Elan
0383 1984 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4381 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve
0384 1984 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 1000 🇸🇮 Gorenje
0385 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4785 Iskra ZORIN - Zavod za organizacijo in informatiko + 7
0386 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/750 Slovenijales
0387 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/780 Iskra Mikroelektronika
0388 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/750 Papirnica Vevče
0389 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/785 Novoles
0390 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav 🇸🇮 Iskra Delta
0391 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Bolnišnica Franca Derganca
0392 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Ljubljanska banka
0393 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Beti
0394 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 IMV - Industrija motornih vozil
0395 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Zavod SRS za družbeno planiranje
0396 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav 386 🇸🇮 Iskra Delta
0397 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4700 Ljubljanska banka
0398 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 3500 🇸🇮 Kopa
0399 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x Delta 4850 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0400 1985 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC System 20 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0401 1985 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Moj mikro Slovenija 🇸🇮 Moj mikro
0402 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC MicroVAX II IJS - Inštitut Jožef Stefan
0403 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 11/780 Iskra Telematika
0404 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8650 Kompas
0405 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4348 Metalna
0406 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PMT-100 🇸🇮 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0407 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 5000 🇸🇮 Gorenje
0408 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Sokol 1, 2 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0409 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Sokol T 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0410 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Mikrohit PC 🇸🇮 Mikrohit
0411 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
PC YU 🇸🇮 Konim
0412 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3100 🇸🇮 Gorenje
0413 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner/G 🇸🇮 Iskra Delta
0414 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
IBM 4381 RSNZ - Republiški sekretariat za notranje zadeve + 5
0415 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4850 Tekstil
0416 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Dialog 20M 🇸🇮 Gorenje
0417 1986 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Paka 3090 🇸🇮 Gorenje
0418 1986 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8800 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0419 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x DEC VAX 8500 Iskra Telematika
0420 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Delfin 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0421 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 1 🇸🇮 Iskra Delta
0422 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Parsys 🇸🇮 Iskra Delta
0423 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Gepard 🇸🇮 ZOTKS - Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
0424 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM PC IT 🇸🇮 Intertrade
0425 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Partner/AT 🇸🇮 Iskra Delta
0426 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 4500 🇸🇮 Kopa
0427 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 2 🇸🇮 Iskra Delta
0428 1987 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC MicroVAX II NUK - Narodna univerzitetna knjižnica
0429 1987 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
2x DEC VAX 8550 RCU - Računalniški center Univerze v Ljubljani
0430 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
DEC VAX 8650 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0431 1988 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Kopa 5500 🇸🇮 Kopa
0432 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 8000 🇸🇮 Iskra Delta
0433 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Gemini 🇸🇮 Iskra Delta
0434 1988 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Triglav Piccolo 🇸🇮 Iskra Delta
0435 1988 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
Adria 3 🇸🇮 Iskra Delta
0436 1988 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Delta 4860 🇸🇮 Iskra Delta
0437 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090/120E REK - Rudarsko elektroenergetski kombinat
0438 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090 RSP - Republiški sekretariat za pravosodje
0439 1990 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090/200 Ljubljanska banka
0440 1990 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Convex C220 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0441 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 4000/200 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0442 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 4000/300 IJS - Inštitut Jožef Stefan + 2
0443 1991 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM 3090 Lek
0444 1992 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Convex 3220 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru
0445 1992 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
IBM RS/6000 FE - Fakulteta za elektrotehniko
0446 1993 Tretja generacija elektronskih računalnikov (integrirana vezja in MOSFET)
Convex 3860 IJS - Inštitut Jožef Stefan
0447 1993 Četrta generacija mikro računalnikov (mikroprocesorji)
DEC VAX 7000 RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru

IBM 360/20

Nosilec:
AERO
Lokacija:
Celje
Proizvajalec:
IBM, ZDA
Pričetek:
1969
Status:
lasten
Generacija:
Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji) Druga generacija elektronskih računalnikov (hibridna vezja in tranzistorji)
Tip:
Elektronski računalnik
Viri:
Štorski železar (maj 1968, letnik 8, številka 5)

>>Mehanografija Da ali Ne 'v Sloveniji je bilo do konca prvega polletja 1967 montiranih 30 garnitur, naročenih pa 20 novih. V Celju je tudi interes podjetij, ki so manjša od železarne zelo velik. Naročena je garnitura za Gorenje, za Zavod za napredek gospodarstva, ki bo obdeloval podatke za Toper Celje in Polzelo, resno pa mislijo na garnituro tudi v AERO Celje in v Kmetijskem kombinatu Žalec. Od železarn ima Železarna Jesenice že 11 let klasično garnituro, ki jo bo zamenjala z novo sistema 360. Železarna Zenica je nabavila garnituro že leta 1966 in že obdeluje celotni reprodukcijski material in surovine. Tudi Železarna Ravne je pričela z organizacijskimi pripravami.' 'Prejšnja oprema je bila že zelo zastarela ob nakupu.. zato je že sklenjena pogodba za dobavo nove sodobne garniture sistema 360, z večjimi kapacitetami in hitrostjo, ki bo dobavljena v letu 1969.'

MERX Vestnik (November 1970, Leto 6, Številka 7)

>>Mehanografija v Sloveniji in uvajanje v MERX 'Prvi mehanografski stroji so se pojavili v ZDA.. v Nemčiji pa v letu 1941. V sami Sloveniji je visoka mehanografija stara približno 15 let.Prvi mehanografski stroji so bili v TAM-u Maribor, nadalje Litostroju Ljubljana, Železarni Jesenice itd. V Celju so do sedaj instalirani trije sistemi in sicer kot največje v podjetju EMO IBM 360/25, v tovarni AERO 360/20 in v Zavodu za napredek gospodarstva 360/20.''V naslednjih letih bo podjetje moralo postopno preiti na visoko mehanografijo.. v čim krajšem času postavimo program dela, ki je vezan s strojno obdelavo. Poskusna vpeljava obdelave podatkov v poslovalnici Agropromet v letošnjem letu.. dobri rezultati koristni za poslovnico in nove smernice za podjetje''nakup mehanografskih sredstev Nixdorf'

Delo (13.11.1970, letnik 12, številka 310)

>>V Aero gospodari računalnik 'Nakup elektronskega računalnika in usposabljanje uslužbencev ena najcenejših investicij' 'Poslovna in razvojna politika se je prej vse preveč uravnavala po občutku, zdaj pa lahko sledi izsledkom analiz na podlagi obdelave podatkov in omogoča hitre poslovne odločitve'

Novi tednik (14.01.1970, letnik 24, številka 2)

>>Nov računalnik v Aero 'V upravni zgradbi tovarne so pred tedni v celoti opremili mehanografski center za potrebe lastnega podjetja'

Delo (15.06.1971, letnik 13, številka 160)

>>Elektronski računalniki IBM podatki do 1970 'V Sloveniji 95 do konec leta 1970, v Srbiji 82, Hrvaši 78, Makedoniji 12, BIH 10, ČG 2' 'Skupno 95 z elektronskimi, klasičnimi ali velikimi garniturami, od tega 52 v Ljubljani, 7 v Mariboru, 6 v Celju, 4 v Škofji Loki, 3 v Ajdovščini, Kranju in Novi Gorici, 2 v Kopru in Novem Mestu, ter po 1 v Begunjah, Cerknici, Jesenicah, Kamniku, Kidričevem, Murski Soboti, Piranu, Ravnah na Koroškem, Sevnici, Trbovljah, Tržiču, Velenju in Žalcu.' POPRAVKI>> ASTRA najem 370/135.. SLOVENIJALES+SIMPLEX 360/25 71/72 PODATKI IZ TEGA VIRA SO SE IZKAZALI ZA NE POVSEM ZANESLJIVE

Naš Aero (03.07.1971, letnik 10, številka 3)

>>Elektronski računalniki IBM v Sloveniji 'V zadnjih letih se je uporaba elektronskih računalnikov v Sloveniji zelo povečala, saj je bila ob koncu lanskega leta že 36 podjetij, ki so jih uporabljala, nadaljnjih 60 pa je računalnike že naročilo. Računalnik IBM 360/40 imajo 3 podjetja, IBM 360/30 ima 6 podjetij, IBM 360/25 ima 14 podjetij, med njimi tudi EMO iz Celja in Gorenje iz Velenja; IBM 360/20 ima 10 podjetij med njimi tudi Aero in Zavod za napredek gospodarstva iz Celje'

Novi tednik (26.10.1972, letnik 26, številka 43)

>>Intervju s Slavkom Terčetom iz Zavoda za napredek gospodarstva Celje 'Zavod pripravlja tudi tečaje, izobraževanje.. trenutno se v Celjski regiji ukvarja z avtomatsko obdelavo podatkov 40 ljudi''Elektronske računalnike že imajo EMO+Kovinotehna, TKO Zreče in Železarna Štore; Zavod za napredek gospodarstva Celje+Toper in Polzela; Aero, Merx, Zavod za socialno zavarovanje, SDK Celje, KK Žalec, Gorenje in Lisca''Nekatere pa se že pripravljajo kot Skupščina občine Celje, Zdravstveni dom Celje, Etol, Žična, Tehnomercator, RCS Velenje, Tovarna usnja Šoštanj in drugi.' 'Razdrobljenost tudi na področju računalništva ne vodi nikamor. Velikega centra ne more kupiti ena sama delovna organizacija. Zato bi lahko skupno financirali takšenc enter, ki bi bil povezan še z republiškim centrom in bi zadostil potrebam vse regije. Zalostno bi bilo, če bi se občina Celje in Zdravstveni dom dokončno navezala na Astrin računalnik v Ljubljani.'

Novi tednik (21.04.1977, letnik 31, številka 16)

>>Nujnost skupnega centra v Celju 'Velika neusklajenost, nepovezanost in nesmotrnost računalniških sistemov je privedla do oblikovanja jasnejših usmeritev v državi' 'Zainteresirane organizacije na celjskem področju nameravajo pristopit k skupnemu računskemu centru in strniti strokovne, kadrovske in materialne zmogljivosti. Takšen pristop predstavlja začetek v razrvijanju smotrno povezanih informacijskih sistemov v občini, na območju in v Sloveniji' 'Računalniške sisteme imajo v Aero, Dobrina, Cinkarna, EMO, ITC(Kovinotehna), Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Razvojni center in Hmezad.. večina opreme je v najemu'